Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu Euroopa Liidu asjade komisjoni tänasel kohtumisel Tšehhi parlamendi EL asjade komisjoni delegatsiooniga avaldasid Tšehhi kolleegid Eestile toetust nii ühinemisel euroalaga kui ka IT agentuuri loomisele Tallinnasse.

Ühe keskse teemana oli kõne all Lissaboni strateegia. Mõlemad pooled tõdesid, et strateegia senised eesmärgid on jäänud paljuski täitmata ja suures osas on eelmine dokument olnud deklaratiivne. Avaldati lootust, et uus strateegiadokument „EL 2020” suudab deklaratiivust vältida ja et strateegia eesmärgid tõepoolest täidetakse.

„Lissaboni strateegia rakendamisel on puudunud tajutavad mõõdikud, mis näidanuks strateegia tegelikku täitmist. Kindlasti tuleks Lissaboni strateegia ühildada Euroopa Liidu finantsperspektiiviga, sest kui strateegias seatud eesmärkidel puudub rahaline kate, siis pole neid eesmärke võimalik täita,“ ütles Riigikogu El asjade komisjoni esimees Marko Mihkelson.

Mihkelson rõhutas samuti, et esimene eesmärk Euroopa Liidus peaks olema eurotsooni tervise parandamine, arvestades tõsiasja, et ükski erutsooni riik ei suuda praegu täita Maastrichti kriteeriume. Ka pidas Mihkelson oluliseks, et Euroopa Liit pööraks rohkem tähelepanu haridusreformidele, selleks et suurenda Euroopa Liidu konkurentsivõimet, jõuda järele USAle ja püsida konkurentsis teiste kiiresti arenevatele riikidega nagu Hiina või India.

Pooled taunisid ka asjaolu, et mitmetes olulistes küsimustes, nagu seda on kasvõi Mistrali plaanitav müük Venemaale Prantsusmaa poolt, ei ole Euroopa Liidu riikidel üksmeelt.

Lisaks vahetasid pooled kogemusi komisjonide töökorralduse teemal ja tundsid huvi, kuidas ühes või teises riigis toimub subsidiaarsuse kontroll ja kuidas menetletakse Euroopa Liiduga seotud eelnõusid ja dokumente.

Tänasel kohtumisel osalesid peale Marko Mihkelsoni ka EL asjade komisjoni liikmed Mart Nutt, Mari-Ann Kelam ja Rein Ratas.

Tšehhi delegatsiooni kuulusid EL asjade komisjoni aseesimees Petr Krill ja komisjoni liikmed Aleš Rádl, Josef Šenfeld ja Pavel Vanoušek.

Tšehhi delegatsioon kohtus ka Riigikogu majanduskomisjoniga.

Riigikogu pressitalitus

Ülo Mattheus, 631 6352
[email protected]

Tagasiside