Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu Euroopa Liidu asjade komisjonis oli täna arutluse all Eesti seisukohad Kreeka teise finantsabi programmi esimese ülevaatuse ja sellega seotud vastastikuse mõistmise memorandumi muudatuste kohta. Komisjon otsustas konsensuslikult valitsuse poolt esitatud seisukohti toetada.

„Troika on lõpetanud Kreeka abiprogrammi vahehindamise ja hindab Kreeka pingutusi piisavaks. Kreeka on 19. novembri  seisuga täitnud  kõik memorandumis nõutud 72 eeltegevust. Vastu on võetud 2013. aasta eelarve, kehtestatud on lisameetmed eelarvepuudujäägi vähendamiseks, valitsuse poolt on kinnitatud eelarvestrateegia keskpikaks perioodiks, tugevdatud on erastamise institutsioonilist raamistikku ja eemaldatud tõkked varade müügilt. Samuti on läbi viidud  maksuameti reformid, riigi tervishoiusektori kulutusi on vähendatud ühe miljardi euro võrra ja pensioniga on tõstetud 65. eluaastalt  67. eluaastale,“ ütles EL asjade komisjoni esimees Taavi Rõivas.

Kreeka uuendatud koostöömemorandum koondab ligi 500 ülesannet riigirahanduse, tööturu, tervishoiu, finantssektori, toote- ja teenuseturu jpt valdkondades, sealhulgas  72 eelnevat tegevust (prior actions), mis Troika hinnangul on 100% täidetud. Fiskaaleesmärkide täitmise tähtaega nihutatakse memorandumi muudatustega 2 aasta võrra edasi. Kreeka laenukoormus peaks aastaks 2020 vastavalt langema 124%ni ning  aastaks 2022 alla 110% SKPst. Eelarve nominaalne puudujääk peaks jõudma alla 3% 2016. aastal.

Kreeka vastastikuse mõistmise memorandumi muudatuste heakskiitmisel ja Kreeka riigivõlakirjade tagasiostu tehingute õnnestumisel, mille tulemused teatakse 13. detsembril, kinnitatakse Kreeka järgmine väljamakse 42,1 miljardit euro ulatuses, mis on ette nähtud pankade rekapitaliseerimise teiseks etapiks (23,8 miljardit eurot) ja  riigikassa vajadusteks (18,3 miljardit eurot).

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside