Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu Euroopa Liidu asjade komisjon arutas oma tänasel istungil komisjoni poolt kevadel tellitud uuringu "Eesti esindatus ja osalemine Euroopa liidu Ministrite Nõukogu töörühmades" lõpparuannet.


Komisjoni esimehe Marko Mihkelsoni hinnangul pole rahaliste ressursside nappus ainus põhjus, mis takistab efektiivsemat tegutsemist. Uuringus on viidatud vajadusele parandada ka Eestis tegutsevate ministeeriumite erialaametnike Euroopa Liidu-alast mõistmist ja võimekust vahetult suhelda oma kolleegidega nii teistes liikmesriikides kui ka Euroopa Komisjonis ja Ministrite Nõukogus.

EL asjade komisjon otsustas 2008. aasta kevadel tellida uuringu Eesti esindatusest, et saada sõltumatu ja teaduslik hinnang Eesti 4 aasta pikkusele tegevusele Euroopa Liidus ning esitada vajadusel oma ettepanekud Eesti Euroopa Liidu-suunalise tegevuse edasiseks efektiivsemaks muutmiseks.

Uuringu esitlemine EL asjade komisjonis on esimene samm komisjoni kuulamiste tsüklile, mille käigus on kavas kohtuda nii Riigikantselei EL sekretariaadi kui ka ministeeriumite esindajatega. Kuulamiste tulemusena soovib komisjon esitada lähiajal omapoolsed ettepanekud Vabariigi Valitsusele.

Uuringu kokkuvõttes nenditakse, et kuigi Eestil on suhteliselt lühike liikmesriigi kogemus ja piiratud ressursid, on võimalik veelgi paremini Eesti huve defineerida, neid ELis teadvustada ja veelgi efektiivsemalt osaleda Euroopa Liidu õigusloomes. Selleks tuleb aktiivsemalt osaleda juba algatuste idee faasis, mitte üksnes formaalses otsustusprotsessis.

Uuringu teostas Eesti Diplomaatide Kool. Uuringut esitlesid komisjonis kooli direktor Ekke Nõmm ja asedirektor Vahur Made.

Riigikogu pressitalitus
6. oktoober 2008

Ülo Mattheus, 631 6352
[email protected]

Tagasiside