Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Täna toimunud Euroopa Liidu (EL) asjade komisjoni istungi arutelul EL-i energiapoliitika üle tõdeti, et Eesti üheks olulisemaks prioriteediks nii energia välispoliitika kui siseturu toimimise kontekstis on kindlustada, et EL elektritootjatele oleksid tagatud võrdsed konkurentsitingimused väljaspool Euroopa majanduspiirkonda kuuluvate elektritootjatega. Selleks peame oluliseks ühtsete elektri impordireeglite kehtestamist kolmandatele riikidele.

EL-i asjade komisjon toetab Euroopa Komisjoni jõulisemat lähenemist Venemaaga peetavas energiadialoogis ja tuumaohutuse alase dialoogi tugevdamist Venemaaga. „Peame oluliseks, et Euroopa Liidu poolt oleks tugevam surve Venemaale nii süsinikusaaste maksustamisel kui elektritootjatele võrdsete konkurentsitingimuste tagamiseks,“ ütles EL asjade komisjoni esimees Arto Aas.

„Samas on tähtis, et EL-i, Venemaa ja Valgevene vahelise lepingu tulemusel ei saaks Eesti energiajulgeolek kannatada. Eesti elektrisüsteemi prioriteediks on täielik ühinemine EL-i energia siseturuga. Eesti elektriturgu nähakse osana Põhja- ja Baltimaade elektriturust. Selle nimel on vaja arendada nii Eestit naaberriikidega ühendavat taristut kui rakendada siseturule orienteeritud turukorraldus terves regioonis,“ lisas Aas.

EL-i energiapoliitika küsimusi arutatakse 19.-20. septembril toimuval Vilniuse mitteametlikul energeetikaministrite nõukogul. Kohtumisel on kolm põhiteemat: energiapoliitika välisdimensioon, EL-i energia siseturu valmimine aastaks 2014 ning 2013 raamistik ELi kliima- ja energiapoliitika jaoks. Eestit esindab nõukogul majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi energeetika asekantsler Ando Leppiman.

Riigikogu pressiteenistus

Tagasiside