Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

EL asjade komisjon arutas oma tänasel istungil Euroopa elektroonilist riigihangete paketti. Eesmärk on välja töötada uus e-arvete esitamist käsitlev Euroopa standard. Sellega tehakse riigihangete puhul peamiseks arvete esitamise viisiks e-arveldamine. Ühtlasi pannakse riigiasutustele kohustus aktsepteerida nimetatud e-arveid. Ka Eestis on võimalik riigihange elektrooniliselt teha, aga e-arvete vastuvõtmine nõuab täiendavaid arendustöid.

„Erinevalt paljudest teistest e-riigi lahendustest ei ole Eesti eriti eesrindlik e-arvete kasutaja Euroopa Liidus. Elektrooniliseks arveldamiseks mõeldud tarkvara kasutab 46% riigiasutustest, mis ilmestab soovitust aeglasemat arengut. Samas on Soome valitsusasutustes e-arved kohustuslikud juba kolm aastat,“ ütles ELi asjade komisjoni esimees Arto Aas.

Ühtlustatud süsteemi loomine e-arvete kasutamisega riigihangetel lihtsustab ettevõtete piiriülest tegutsemist ja väheneb halduskoormus. Euroopa e-arvete standard aitab üle saada praegu valitsevast killustatusest ja parandab siseturu toimimist. Soodustades laiemat üleminekut e-arvetele, on võimalik tõhustada riigihangete süsteemi, hoides kokku rahalisi vahendeid.

„Praegu oleme teistest riikidest sammu võrra maas, aga e-arvete kasutamine tuleb riigiasutustes muuta reegliks. Koos ühtse Euroopa standardi tekkimisega saame edasi arendada ka oma e-teenuseid,“ ütles Aas.

Uuele Euroopa standardile vastavate e-arvete kohustuslikule aktsepteerimisele ülemineku kavandatav tähtaeg on 2017. või 2018. aasta. Seda valmistab ette Euroopa Standardikomitee.

Tagasiside