Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu võttis 93 poolthäälega vastu Eesti Vabariigi põhiseaduse muutmise seaduse (974 SE*). Seaduse kohaselt muutub põhiseaduse preambul, milles tõstetakse Eesti kultuuri ja rahvusliku identiteedi kandajana esile ka eesti keel. Preambuli uus sõnastus on järgmine:

„Kõikumatus usus ja vankumatus tahtes kindlustada ja arendada riiki,
mis on loodud Eesti rahva riikliku enesemääramise kustumatul õigusel ja välja kuulutatud 1918. aasta 24. veebruaril,

mis on rajatud vabadusele, õiglusele ja õigusele,

mis on kaitseks sisemisele ja välisele rahule ning pandiks praegustele ja tulevastele põlvedele nende ühiskondlikus edus ja üldises kasus,

mis peab tagama eesti rahvuse, keele ja kultuuri säilimise läbi aegade –

võttis Eesti rahvas 1938. aastal jõustunud põhiseaduse § 1 alusel 1992. aasta 28. juuni rahvahääletusel vastu järgmise põhiseaduse.”

Seaduse vastu ei hääletanud ega erapooletuks jäänud keegi. Seadus nõudis vastuvõtmist kahe järjestikuse Riigikogu koosseisu poolt 3/5 häälteenamusega (vähemalt 61 häält).

Seadus jõustub 3 kuud pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Riigikogu pressitalitus

 

Tagasiside