Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu võttis 84 poolthäälega vastu Riigikogu liikmete Imre Sooääre, Avo Üpruse, Trivimi Velliste, Jüri Saare ja Mark Soosaare algatatud püsiasustusega väikesaare seaduse, riigiteenistujate ametinimetuste ja palgaastmestiku seaduse muutmise seaduse (1081 SE). Seadus sätestab riigi ja kohalike omavalitsuste eesmärgid väikesaarte haldamisel ning saarevahi ametikoha.  Käesoleva seaduse järgi on püsiasustusega väikesaared Abruka, Kihnu, Kessulaid, Kõinastu, Manija, Osmussaar, Piirissaar, Prangli, Ruhnu, Vilsandi ja Vormsi. Seadus jõustub 2008. aasta 1. jaanuaril. Seaduse vastu ei hääletanud ega erapooletuks jäänud keegi.

70 poolthäälega võeti vastu Eesti Keskerakonna fraktsiooni ja Eestimaa Rahvaliidu fraktsiooni algatatud tervishoiuteenuste korraldamise seaduse ja Eesti Haigekassa seaduse muutmise seadus (1093 SE). Seadusmuudatused puudutavad tervishoiuteenuste kapitalikulude rahastamist riigieelarvest vastavalt valitsuse kehtestatud korrale ja tingimustele. Eesti Haigekassa seaduse muudatused lubavad võtta kasutusele eelmiste perioodide jaotamata kasumit kuni 30% ulatuses, kuid mitte rohkem kui 7 % eelmisel kalendriaastal haigekassa eelarves ettenähtud tervishoiuteenuste kuludest. Käesolev seadus jõustub 2008. aasta 1. jaanuaril. Seaduse vastu ei hääletanud ega erapooletuks jäänud keegi.

80 poolthäälega võeti vastu valitsuse algatatud vanemahüvitise seaduse muutmise seadus (1085 SE). Seadusmuudatuste eesmärk on aidata kaasa vanemahüvitise maksmise paremale arusaadavusele ja ühetaolisele kohaldamisele. Käesolev seadus tagab võrreldes kehtiva seadusega soodsama kohtlemise isikutele, kes on raseduse ajal üle viidud kergemale tööle; isikutele, kes saavad hüvitise maksmise ajal sotsiaalmaksuga maksustatavat tulu; isikutele, kes asuvad peale õiguse lõppemist hüvitisele tööle ning saavad samal kalendrikuul töötasu; ning isikutele, kelle hüvitis jääb seoses alamapalga tõusuga uuel aastal alla alampalga suuruse. Käesolev seadus jõustub 2007. aasta 1. septembril. Seaduse vastu ei hääletanud ega erapooletuks jäänud keegi.

Vt stenogrammi: http://web.riigikogu.ee/ems/plsql/stenograms.form

Riigikogu pressitalitus

 

Tagasiside