Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Normal
0
21

false
false
false

MicrosoftInternetExplorer4

st1:*{behavior:url(#ieooui) }


/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{
mso-style-parent:””;
font-size:10.0pt;”Times New Roman”;}

Riigikogu mälestas tänase istungi algul leinaseisakuga märtsiküüditamise ohvreid. 

Riigikogu katkestas kahe eelnõu teise lugemise: 

Valitsuse algatatud perekonnaseaduse eelnõus (55 SE) on ümber korraldatud abikaasade varaliste õiguste peatüki struktuur.  

Valitsuse algatatud perekonnaseisutoimingute seaduse eelnõu (68 SE) näeb ette, et abiellujad valivad oma abieluvara suhte abiellumisavalduse allakirjutamisel, märkides oma avalduses, kas nad soovivad, et nendevahelistele varalistele suhetele kohaldatakse perekonnaseadusest tulenevat varaühisuse, vara juurdekasvu tasaarvestuse või lahusvara regulatsiooni.  

Riigikogu lõpetas seitsme eelnõu esimese lugemise: 

Põhiseaduskomisjoni algatatud kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse muutmise seaduse eelnõu (450 SE) eesmärk on säilitada Tallinnas senine valimiskorraldus kaheksa valimisringkonnaga. Eesti Keskerakonna fraktsioon tegi ettepaneku eelnõu tagasi lükata. Ettepanek ei leidnud toetust. Hääletus: 24 poolt, 54 vastu. 

Põhiseaduskomisjoni algatatud kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (451 SE) keelab kohaliku omavalitsuse volikogul likvideerida osavalda või linnaosa ja muuta nende piire korraliste kohaliku omavalitsuse volikogu valimiste aastal. Eesti Keskerakonna fraktsioon tegi ettepaneku eelnõu tagasi lükata. Ettepanek ei leidnud toetust. Hääletus: 23 poolt, 48 vastu. 

Valitsuse algatatud põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse eelnõu (412 SE) näeb ette põhikoolide ja gümnaasiumide lahutamise. Eelnõus on riikliku õppekava olulised aluspõhimõtted: alusväärtused, põhikooli ja gümnaasiumi ülesanded, õppe korraldamise põhimõtted. Mitmed uued sätted on mõeldud õpilaste koolikohustuse täitmise parandamiseks.  Eestimaa Rahvaliidu fraktsioon tegi ettepaneku eelnõu tagasi lükata. Ettepanek ei leidnud toetust. Hääletus: 3 poolt, 42 vastu. 

Valitsuse algatatud karistusseadustiku muutmise seaduse eelnõu (416 SE) korrastab riigivastaste süütegude sätteid ja mõisteid. Lisaks massilise korratuse organiseerimise karistusõiguslikule vastutusele lisandub karistus ka sellise teo toimepanemisele üleskutsumise, samuti massilise korratuse ettevalmistamise eest. Süüteo toimepanemine massilise korratuse ajal  on eelnõu kohaselt ka seadusliku korralduse eiramine. Muudatus peab aitama ennetada massiliste korratuste organiseerimist. 

Valitsuse algatatud Eesti Vabariigi ja Makedoonia Vabariigi vahelise tulumaksudega topeltmaksustamise vältimise ning maksudest hoidumise tõkestamise lepingu ratifitseerimise seaduse eelnõu (440 SE).      

Valitsuse algatatud keskkonnatasude seaduse ja kalapüügiseaduse muutmise seaduse eelnõu (441 SE).
           

Valitsuse algatatud elektroonilise side seaduse muutmise seaduse eelnõu
(424 SE).
 

Infotunnis vastas peaminister Andrus Ansip Riigikogu liikmete kohapeal algatatud küsimustele, mis puudutasid majanduse olukorda, eurole üleminekut, olukorda tööturul ja koostööd NATOga. Välisminister Urmas Paet vastas küsimusele Euroopa julgeoleku- ja kaitsepoliitika kohta. Kaitseminister Jaak Aaviksoo vastas küsimusele kaitseväe kasutamise kohta avaliku korra tagamisel.  

Istung lõppes kell 19.54. 

Istungi stenogramm on internetis siin: 

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside