Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Õiguskomisjoni ettepanekul lõpetati valitsuse algatatud võlaõigusseaduse ja reklaamiseaduse muutmise seaduse eelnõu (347 SE) teine lugemine. Eelnõuga täpsustakse võlaõigusseaduses sisalduvat tarbijakrediidilepingutele kohalduvat vastutustundliku laenamise regulatsiooni ning reklaamiseaduses sisalduvat finantsteenuste, sh tarbijakrediidi reklaami regulatsiooni. Eelnõuga sisustatakse tarbija krediidivõimelisuse mõiste; sätestatakse, missuguseid asjaolusid peab krediidiandja tarbija krediidivõimelisuse hindamisel arvesse võtma; nähakse ette, et reklaam, millega teavitatakse valmisolekust anda tarbijakrediiti või vahendada selliseid lepinguid, võib sisaldada üksnes esmavajalikku teavet krediidiandja või krediidivahendaja ning osutatava teenuse kohta ning peab olema vastutustundlik ja tasakaalustatud. Eelnõu kohaselt ei tohi reklaam jätta muljet, et tarbijakrediidi võtmine on riskivaba ja lihtne võimalus finantsprobleemide lahendamiseks, ega kallutada tarbijaid läbimõtlematule laenuvõtmisele. Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon tegi ettepaneku nimetatud eelnõu teine lugemine katkestada. Katkestamisettepaneku poolt hääletas 35 ja vastu 47 Riigikogu liiget. Kuna katkestamisettepanek ei leidnud toetust, suunati eelnõu kolmandale lugemisele.

Keskkonnakomisjoni ettepanekul lõpetati komisjoni enda algatatud jäätmeseaduse § 131 muutmise seaduse eelnõu (421 SE) teine lugemine. Eelnõu eesmärk on pikendada suletud prügilate korrastamise tähtaega. Jäätmeseaduse § 131 lõige 2 sätestab, et prügila, mis suletakse jäätmete ladestamiseks 2009. aasta 16. juuliks, peab olema vastavalt nõuetele korrastatud hiljemalt 2013. aasta 16. juuliks. Jäätmeseaduse § 131 muutmise seaduse eesmärgiks on pikendada suletud prügilate nõuetele vastavalt korrastamise tähtaega 2015. aasta 31. detsembrini. Eelnõu suunati kolmandale lugemisele.

Rahanduskomisjoni ettepanekul lükati esimese lugemisel tagasi Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni algatatud maamaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (406 SE). Tagasilükkamise ettepaneku poolt hääletas 45 ja vastu 25 Riigikogu liiget, seega langes eelnõu menetlusest välja.

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside