Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Normal
0
21

false
false
false

MicrosoftInternetExplorer4/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{
mso-style-parent:””;
font-size:10.0pt;”Times New Roman”;}

Riigikogu võttis teisel täiendaval istungil vastu teise lisaeelarve ja töölepinguseaduse muudatused
 
Riigikogu võttis vastu neli seadust ja ühe otsuse
 

51 poolthäälega (32 vastu) leidis Riigikogu heakskiidu valitsuse algatatud töölepingu seaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seadus (518 SE), millega lükatakse edasi omal soovil või poolte kokkuleppel töölt lahkunutele töötuskindlustushüvitise maksmine kuni aastani 2013. Ka väheneb töötuskindlustushüvitis esimesel sajal päeval võrreldes 17. detsembril 2008 vastu võetud seadusega 70%-lt 50%-le ning alates 101. päevast kuni 360. päevani 50%-lt 40-le%. Samuti täpsustatakse öötööga seonduvat. Muudatuse kohaselt on võimalik kehtestada erisusi öötöö piirangutes vaid kokkuleppel töötajaga või kollektiivlepinguga. Lisaks lükatakse kuni 1. jaanuarini 2013 edasi riigieelarvevahenditest lapsepuhkuse hüvitamise töötasu alammäära alusel ja isapuhkuse hüvitamise keskmise töötasu alusel.

55 poolthäälega (31 vastu) võeti vastu valitsuse algatatud riigi 2009. aasta teise lisaeelarve seadus (510 SE), mis parandab eelarvepositsiooni ligikaudu 6 miljardi võrra.

80 poolthäälega võeti vastu valitsuse algatatud loovisikute ja loomeliitude seaduse muutmise seadus (502 SE), mis täpsustab loometoetuste maksmise korda. Seadus muudab loometoetuse määramise paindlikumaks ja võimaldab taotlust toetuse saamiseks esitada nendel vabakutselistel loovisikutel, kes seda vajavad, kuid kehtiva jäiga regulatsiooni tõttu seda teha ei saanud. Ka luuakse võimalus pikendada loometoetuse maksmise perioodi, andes loomeinimestele kriisiperioodidel oma loometööd jätkata või katta hädavajalikke kulutusi.

57 poolthäälega (3 vastu) leidis heakskiidu põhiseaduskomisjoni algatatud Eesti lipu seaduse muutmise seadus (529 SE), mis sätestab, et Eesti lipu langetamisel Pika Hermanni tornist kasutatakse Gustav Ernesaksa laulu „Mu isamaa on minu arm” fragmendi baasil loodud signatuuri.

54 poolthäälega võeti vastu Erakonna Eestimaa Rohelised fraktsiooni esitatud Riigikogu otsus „Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele“ (526 OE), millega tehakse valitsusele ettepanek peatada lubjakivi, dolokivi, kristalliinse ehituskivi, liiva, kruusa ja savi seni kasutamata maardlate uuringulubade menetlemine kuni looduslike ehitusmaterjalide kasutamise riikliku arengukava valmimiseni. Algataja hinnangul ohustab uute uuringulubade menetlemine paljude kohalike kogukondade elukeskkonda, ja seda olukorras, kus viimastel puudub sisuline võimalus oma kodukandi loodust tõhusalt kaitsta. Valmiv arengukava loob algataja kinnitusel eeldused looduslike ehitusmaterjalide kaevandamisele senisest süsteemsemaks lähenemiseks.

Riigikogu lõpetas valitsuse algatatud taimede paljundamise ja sordikaitse seaduse muutmise ning sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (500 SE) teise lugemise.

Riigikogu pressitalitus
 
 
 
 
 
 

Tagasiside