Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Tänasel istungil jätkasid Riigikogu saadikud eelnõude, arupärimiste ja protseduuriliste küsimuste esitamist, mistõttu päevakorra kinnitamiseni ega päevakorrapunktide aruteluni ei jõutud. Küll aga sai viis valitsuse algatatud eelnõu üle anda valitsuse esindaja Riigikogus Heili Tõnisson.

Eelnõude ja arupärimiste hulgaline üleandmine ning protseduuriliste küsimuste esitamine algas Riigikogus juba esmaspäeval. Tänasel istungil esitasid saadikud menetlusse 13 arupärimist ja kuus eelnõu. Lisaks andis nädala algusest eelnõude üleandmiseks Riigikogu liikmete järel kõnejärjekorras oodanud valitsuse esindaja Heili Tõnisson Riigikogu menetlusse ühe relvaseadust ja neli maksuseadusi muutvat eelnõu.

Riigikogu esimees Lauri Hussar tänas valitsuse esindajat kannatlikkuse eest ja põhjendas tema pulti lubamist esmalt sellega, et inimesel on põhiseaduslik õigus tervise kaitsele. „Üks minu kaalutlusotsus oli väga selgelt seotud sellega, et proua Tõnisson on siin saalis viibinud kõige rohkem,“ sõnas ta.

Esimees märkis, et Riigikogu kodu‑ ja töökorra seadus ei määratle täpselt, milline peab olema eelnõude esitajate järjekord ehk et Riigikogu liikmel ei pea olema valitsuse esindaja ees eesõigust. „Riigikogus olnud ka erinevaid praktikaid. Nagu ma juhtisin tähelepanu, siis [Riigikogu endine esimees] Eiki Nestor võttis alati valitsuse esindaja esimesena. Võite vaadata ka Riigikogu stenogrammidest järele, et Heili Tõnisson oli siis ka see, kes esitas eelnõud alati kõige esimesena.“ Samuti tõi ta esile, et Eesti põhiseadus ütleb, et valitsusel on õigus esitada või anda üle eelnõusid Riigikogule. „Kui terve esmaspäeva, teisipäeva ja siis kolmapäevase istungi on üle antud eelnõusid, aga Vabariigi Valitsus ei ole saanud anda üle eelnõusid, siis ma arvan, et neljapäev on piisav põhjus, et need eelnõud üle anda.“

Hussar tõi esile, et opositsioon on alates esmaspäevast nõudnud maksusid puudutavate muudatuste menetlemist eraldi eelnõudena ja nüüd võetigi maksupakett lahti. „See, mis täna Vabariigi Valitsusest siia Riigikogusse jõudis, on maksuseaduste muudatus, aga need on neli erinevat eelnõu. Ehk siis siin on väga selgelt arvestatud just seda opositsiooni seisukohta.“

Valitsuse eelnõude esitamisega seoses esitas Riigikogu liige Rain Epler protesti. Esimees võttis protesti arutamiseks 20-minutilise vaheaja, misjärel lükkas protesti tagasi.

Riigikogu juhatuse liikmetest ja fraktsioonide esimeestest koosnev vanematekogu koguneb taas täiskogu edasist töökorraldust arutama täna pärast istungit.

Kuna istungi rakendamisega ei ole lõpule ei jõutud, pole täiskogu saanud kinnitada töönädala päevakorda ega alustada päevakorda planeeritud teemade arutamist. Päevakorra projekti kohaselt pidi sel nädalal toimuma valitsuse algatatud perehüvitiste seaduse ning perehüvitiste seaduse, perekonnaseaduse ja töölepingu seaduse muutmise seaduse muutmise seaduse eelnõu (17 SE) esimene lugemine. Samuti pidi sotsiaalkaitseminister vastama Riigikogu liikmete arupärimistele, mis käsitlevad suurperede toetuste vähendamist (nr 6) ja perehüvitiste vajaduspõhisust (nr 8).

Homseks on kokku kutsutud täiendav istung, mis algab tund pärast Euroopa Liidu asjade komisjoni istungi lõppu, kuid mitte varem kui kell 15, ning kestab maksimaalselt laupäeval kella 21ni. Istungi päevakorras on valitsuse algatatud perehüvitiste seaduse ning perehüvitiste seaduse, perekonnaseaduse ja töölepingu seaduse muutmise seaduse muutmise seaduse eelnõu (17 SE) esimene lugemine.

Istungi stenogramm

Videosalvestist istungist saab hiljem vaadata Riigikogu YouTube’i kanalil. (NB! Salvestis jõuab veebi viivitusega).

Riigikogu pressiteenistus
Maris Meiessaar
tel 631 6353, 5558 3993
e-post [email protected]
päringud [email protected]

 

 

Tagasiside