Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

TÄNA RIIGIKOGUS
21. september 2005

Peaminister Andrus Ansip esines poliitilise avaldusega seoses 2005. aasta lisaeelarve üleandmisega Riigikogule. Ansip märkis, et Eesti majanduse edukus on võimaldanud koostada lisaeelarve tuludega mahuga 2,16 miljardit ja kulude mahuga 1,89 miljardit krooni. Paranenud maksudistsipliin ja kasvav eksport on loonud võimaluse nii pensionitõusu kindlustamiseks kui investeeringuteks tervishoidu ja haridusse. Esitatav lisaeelarve on suure valitsussektori ülejäägiga – 332,7 miljonit krooni, millest riigieelarve tulude ja kulude vahe on 269,3 miljonit krooni. “Valitsus ei ole läinud kaasa kiusatusega teha populaarseid kuid lühinägelikke kulutusi, oleme koostanud tulevikku vaatava lisaeelarve,” rõhutas Ansip. 2005. aasta lisaeelarve on koostatud ka “eelarve- ja rahanduspoliitiliselt vastutustundlikult,” selgitas peaminister.

Läbirääkimistel võtsid sõna Riigikogu liikmed Jaanus Männik, Taavi Veskimägi, Eiki Nestor, Ain Seppik ja Meelis Atonen.

Riigikogu võttis 59 poolthäälega vastu valitsuse algatatud kaitseväe distsiplinaarseaduse ja kaitseväeteenistuse seaduse muutmise seaduse (639 SE), mille eesmärgiks on korrastada, lihtsustada ja muuta paremini toimivaks kaitseväes kehtiv distsiplinaarmenetluse kord. Samuti tehti seadusesse täiendusi probleemide lahendamiseks, mis olid üles kerkinud seaduse rakendamisel.

Riigikogu lõpetas kahe eelnõu teise lugemise:

valitsuse algatatud notariaadialaste seaduste muutmise seaduse eelnõu (575 SE);

valitsuse algatatud tööturuteenuste ja -toetuste seaduse eelnõu (611 SE).

Riigikogu lõpetas seitsme eelnõu esimese lugemise:

valitsuse algatatud loomakaitseseaduse ja põllumajandusloomade aretuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (689 SE);

valitsuse algatatud kasutatud tuumakütuse ja radioaktiivsete jäätmete ohutu käitlemise ühendkonventsiooni ratifitseerimise seaduse eelnõu (684 SE);

valitsuse algatatud Vabariigi Valitsuse seaduse ja õiguskantsleri seaduse muutmise seaduse eelnõu (675 SE);

valitsuse algatatud Eesti Vabariigi ja Leedu Vabariigi vahelise tulu- ja kapitalimaksudega topeltmaksustamise vältimise ning maksudest hoidumise tõkestamise lepingu ja selle juurde kuuluva protokolli ratifitseerimise seaduse eelnõu (682 SE);

valitsuse algatatud toote ohutuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (702 SE);

valitsuse algatatud ülikooliseaduse § 3 muutmise seaduse eelnõu (699 SE);

valitsuse algatatud ülikooliseaduse § 3 muutmise seaduse eelnõu (700 SE).

Infotunnis vastas peaminister Andrus Ansip Riigikogu liikmete küsimustele ministrite tööjaotuse, riigivalitsemise ja valitsuskabineti koosseisu kohta.

Siseminister Kalle Laanet vastas küsimusele politseiametile ruumide rentimise otstarbekuse kohta.

Infotunnis esitatud küsimused ja nendele antud vastused ning Riigikogu istungi stenogramm on internetis aadressil: http://web.riigikogu.ee/ems/plsql/stenograms.form

Tagasiside