Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Keskkonnakomisjoni kui juhtivkomisjoni ettepanekul lõpetati komisjoni enda algatatud välisõhu kaitse seaduse muutmise seaduse eelnõu (422 SE) teine lugemine. Eelnõu põhieesmärk on sätestada kasvuhoonegaaside lubatud heitkoguste riikliku reservi jaotamise põhimõtted. Kasvuhoonegaaside lubatud heitkoguste jaotuskavaga sätestatav reserv jaotub kauplemise süsteemi sisenejate reserviks ja ühisrakendusprojektide reserviks. Eelnõus esitatud muudatusettepanek käsitleb kauplemissüsteemi sisenejate reservi jaotamise põhimõtteid. Riikliku reservi kasvuhoonegaaside lubatud heitkogused jaotatakse ühekorraga kogu kauplemisperioodiks aastate kaupa vastavalt riikliku reservi suurusele kauplemise süsteemi sisenejate vahel. Vastavalt Euroopa Komisjoni kooskõlastusele on aastateks 2008-2012 käitistele lubatud kasvuhoonegaaside heitkoguste jaotuskava alusel Eesti keskmiseks summaarseks lubatud heitkoguseks 11 832 452 tonni süsinikdioksiidi. Kauplemise süsteemi sisenejate riiklikku reservi ei kinnita Euroopa Komisjoni Keskkonnapeadirektoraat enne riikliku reservi jaotamise põhimõtete sätestamist õigusaktiga, mida vastavalt teebki käesolev eelnõu. Eelnõu suunati kolmandale lugemisele.

 
Riigikogu pressitalitus
Tagasiside