Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Seoses Eesti Vabariigi põhiseaduse muutmise ettepanekuga esines president Toomas Hendrik Ilves Riigikogu ees poliitilise avaldusega. Ilvese sõnul algatas Vabariigi President eelnõu selleks, et korrastada riigikaitse juhtimist ja tugevdada tsiviilkontrolli. President tegi ettepaneku muuta neid põhiseaduse sätteid, milles on mainitud kaitseväe juhatajat ning ülemjuhatajat, eelkõige sätteid, millega määratakse kaitseväe juhataja ning ülemjuhataja ametisse nimetamise kord. T. H. Ilves: „Parlamentaarses riigis ei saa kaitsevägi alluda kellelegi teisele kui valitsusele. Üksnes nii on ta allutatud demokraatlikule, sealhulgas parlamentaarsele kontrollile.” President rõhutas soovi, et Riigikogu muudaks põhiseadust kiireloomulise menetluse korras, mis nõuaks kõige ulatuslikumat kokkulepet Riigikogus. Ilves: „Minu palve Riigikogule on mitte laiendada menetluse käigus selle eelnõu sisu. Olen teadlikult keskendunud üksnes kaitseväe juhataja institutsiooniga seonduvale. Põhiseaduse muutmise senine praktika on näidanud, et konsensuse saavutamine on võimalik juhul, kui eelnõu käsitleb ühte, selgelt piiritletud teemat”.

Riigikogu nimetas Eesti Haigekassa nõukogu liikmeks Riigikogu liikme Jaak Aabi. Otsuse (17 OE) poolt hääletas 78, vastu ei olnud keegi, erapooletuks jäi 1 Riigikogu liige.

Riigikogu nimetas Eesti Arengufondi nõukogu liikmeteks Tõnis Lukase ja Mart Opmanni asemele Riigikogu liikmed Mart Laari ja Jürgen Ligi. Otsuse (29 OE) poolt hääletas 47, vastu 4 ning erapooletuks jäi 1 Riigikogu liige.

Riigikogu moodustas Eesti Vabariigi, Leedu Vabariigi ja Läti Vabariigi Parlamentidevahelise Assamblee (Balti Assamblee) Eesti delegatsiooni, kuhu kuuluvad delegatsiooni juht Trivimi Velliste, juhi asetäitja Mailis Reps ning liikmed Peep Aru, Mart Jüssi, Helle Kalda, Kalvi Kõva, Margus Lepik, Ott Lumi, Tatjana Muravjova, Tarmo Mänd, Jaak Salumets ja Vladimir Velman. Otsuse (31 OE) poolt hääletas 79 Riigikogu liiget, vastu ei hääletanud ega erapooletuks jäänud keegi.

Riigikogu moodustas Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) Eesti delegatsiooni, kuhu kuuluvad delegatsiooni juht Andres Herkel, liikmed Kristiina Ojuland ja Mailis Reps ning asendusliikmed Aleksei Lotman, Ester Tuiksoo ja Indrek Saar. Otsuse (32 OE) poolt hääletas 79 Riigikogu liiget, vastu ei hääletanud ega erapooletuks jäänud keegi.

Riigikogu moodustas Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni (NATO) Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni, kuhu kuuluvad delegatsiooni juht Jürgen Ligi ning liikmed Sven Mikser ja Kadri Must. Otsuse (33 OE) poolt hääletas 78 Riigikogu liiget, vastu ei olnud keegi, erapooletuks jäi 1 Riigikogu liige.

Riigikogu moodustas Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsiooni (OSCE) Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni, kuhu kuuluvad delegatsiooni juht Paul-Eerik Rummo ja liikmed Mart Nutt, Toivo Tootsen ning asendusliikmed Jaanus Marrandi, Heljo Pikhof, Toomas Trapido. Otsuse (34 OE) poolt hääletas 81 Riigikogu liiget, vastu ei hääletanud ega erapooletuks jäänud keegi.

Riigikogu moodustas Lääne-Euroopa Liidu (WEU) Assamblee Eesti delegatsiooni, kuhu kuuluvad delegatsiooni juht Tarmo Kõuts ning liikmed Kalev Kallo ja Imre Sooäär. Otsuse (35 OE) poolt hääletas 79 Riigikogu liiget, vastu ei hääletanud ega erapooletuks jäänud keegi.

Sotsiaalkomisjoni kui juhtivkomisjoni ettepanekul lõpetati Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsiooni, Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni ja Eesti Reformierakonna fraktsiooni algatatud riikliku pensionikindlustuse seaduse § 61 täiendamise seaduse eelnõu (1 SE) teine lugemine. Eelnõu suunati kolmandale lugemisele.

Vt istungi stenogrammi aadressil https://www.riigikogu.ee/?op=steno

Riigikogu pressitalitus

 

 

Tagasiside