Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

66 poolthäälega (erapooletuid 1) võttis Riigikogu vastu valitsuse algatatud toiduseaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seaduse (878 SE). Seaduse peamine eesmärk on toiduseaduse kooskõlla viimine EL-i määrustega. Ühtlasi sätestatakse seni ühiskondlikel alustel tegutsenud uuendtoidukomisjoni finantseerimine veterinaar- ja toiduameti eelarvest. Samuti reguleerib seadus uuendtoidu turule toomist: ettevõtja, kes soovib uuendtoitu Euroopa Ühenduse turule tuua, peab esitama taotluse vastava liikmesriigi pädevale asutusele. Eestis on selleks asutuseks veterinaar- ja toiduamet.

Riigikogu lõpetas järgmiste seaduste teise lugemise:

keskkonnakomisjoni algatatud keskkonnatasude seaduse muutmise seaduse eelnõu (876 SE) teine lugemine;

valitsuse algatatud isikut tõendavate dokumentide seaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (879 SE) teine lugemine;

Riigikogu liikmete Jarno Lauri ja Mark Soosaare algatatud kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (812 SE) teine lugemine;

Riigikogu liikmete Liina Tõnissoni ja Mart Opmanni algatatud Eesti Panga seaduse muutmise seaduse eelnõu (720 SE) teine lugemine. 

Samuti lõpetati Eesti Keskerakonna, Eesti Reformierakonna ja Eestimaa Rahvaliidu fraktsiooni algatatud elektroonilise side seaduse, infoühiskonna teenuse seaduse, karistusseadustiku, kriminaalmenetluse seadustiku ja väärteomenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu (913 SE) esimene lugemine. Res Publica fraktsiooni ettepanek eelnõu esimesel lugemisel tagasi lükata ei leidnud toetust. Ettepaneku poolt hääletas 15, vastu oli 48 Riigikogu liiget.

Istungi stenogrammi leiab Riigikogu koduleheküljel aadressilt:

http://web.riigikogu.ee/ems/plsql/stenograms.form

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside