Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu ei avaldanud umbusaldust Mailis Repsile, sest selle poolt hääletas 35 saadikut. Umbusalduse avaldamiseks oli vaja vähemalt 51 poolthäält. Umbusaldusavalduse haridus- ja teadusministrile Mailis Repsile esitas Marko Mihkelson Res Publica fraktsiooni, Isamaaliidu fraktsiooni ja Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni nimel. Dokumendile oli alla kirjutanud 35 Riigikogu liiget.

Riigikogu võttis vastu säästva arengu strateegia

Riigikogu võttis 51 poolthäälega vastu valitsuse esitatud Riigikogu otsuse “Eesti säästva arengu riikliku strateegia “Säästev Eesti 21” heakskiitmine” (619 OE). Strateegia loob üldise raamistiku riigi eri valdkondade kooskõlaliseks ja tasakaalustatud arenguks ning määratleb üldised pikaajalised arengueesmärgid ja tegutsemissuunad. Rahvusvahelises kontekstis on Säästev Eesti 21 heakskiitmine ja elluviimine vajalik Eesti aktiivseks osalemiseks rahvusvaheliste arenguprotsesside kujundamises. Strateegia rakendamise ja aruandlusega täidab Eesti sarnaselt teiste riikidega Euroopa Liidu ja ÜRO tasandil seatud kohustusi (Euroopa Liidu Lissaboni, Göteborgi ja Cardiffi protsessid näevad ette riigi majandus-, sotsiaal- ja keskkonnavaldkondade arengute seostamist ning iga-aastast aruandlust seatud eesmärkide täitmisest; 2002. a Johannesburgi tegevuskava kohaselt peavad kõik maailma riigid ja piirkonnad 2005. aasta kevadest andma aru pikaajaliste arengustrateegiate rakendamistulemustest).

Riigikogu lõpetas valitsuse algatatud kaitseväe distsiplinaarseaduse ja kaitseväeteenistuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (639 SE) teise lugemise.

Riigikogu lõpetas kahe eelnõu esimese lugemise:

valitsuse algatatud t öö- ja puhkeaja seaduse ning mereteenistuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (667 SE);

valitsuse algatatud Maksu- ja Tolliameti struktuurireformiga seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu (676 SE).

Infotunnis vastas majandus- ja kommunikatsiooniminister Edgar Savisaar küsimustele ministri majanduslike huvide kohta.

Kultuuriminister Raivo Palmaru vastas küsimusele Pärnu linna muinsuskaitseala laiendamise kohta.

Infotunnis esitatud küsimused ja nendele antud vastused ning Riigikogu istungi stenogramm on internetis aadressil http://web.riigikogu.ee/ems/plsql/stenograms.form

Tagasiside