Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu arutas tänasel istungil kaitseminister Kalle Laanetile esitatud umbusaldusavaldust, mille algatasid 31 Riigikogu liiget.

Umbusaldusavaldus ei leidnud toetust, selle poolt hääletas 42 ja vastu 57 Riigikogu liiget. Umbusalduse avaldamiseks oli vajalik vähemalt 51 saadiku toetus.

Umbusaldusavalduse üle andnud Isamaa fraktsiooni liikme Helir-Valdor Seederi sõnul ei mõista Laanet oma rolli kaitseministrina Eesti julgeoleku tagamisel ning ei teadvusta Eesti keerulist geopoliitilist olukorda. Ta lootis, et umbusaldusavalduse arutelu viib koalitsioonipoliitikud arusaamani, et ühiskonna tagasisidet ning keerulist geopoliitilist ja julgeolekuolukorda arvestades tuleks varasemad otsused läbi vaadata.

 „Enne riigi eelarvestrateegia heakskiitmist valitsuses kinnitas Kalle Laanet, et kaitsekulusid ei vähendata. Tänaseks on selgunud, et järgmise nelja aastaga vähendatakse kaitsekulusid võrreldes praeguse riigikaitse arengukava ja kaitseinvesteeringute programmiga 114 miljoni euro võrra,“ märgitakse umbusaldusavalduses.

„Praeguses keerulises julgeolekuolukorras tuleks Eesti kaitsevõimesse täiendavalt panustada, kuid selle asemel vähendatakse kaitseministeeriumi valitsemisala töötajate arvu ligi 270 inimese võrra. Löögi alla satuvad pikaajalised investeeringud, tegevväelased, kaitseväe teenistujad ja ka välisesindused,“ lisavad allakirjutanud. „Otsus asuda õõnestama kärbetega Kaitseliidu tegevust, mille eesmärk on suurendada Eesti rahva valmisolekut kaitsta Eesti iseseisvust ja põhiseaduslikku korda, nõrgestab olulisel määral inimeste kaitsetahet. Ühtlasi näitab kärpeplaanidest tingitud otsus kaotada Kaitseväe orkester ja kaplaniteenistus, et minister ei mõista oluliste riiklike sümbolite ja Iaiapindse riigikaitse rolli Eesti julgeoleku tagamisel,“ märgivad nad.

Kaitseminister Kalle Laanet tõrjus väiteid, et on valetanud ning kinnitas, et Eesti riigi kaitse ja julgeolek on nii tema, Reformierakonna kui ka koalitsiooni jaoks prioriteet. Ta tõdes, et riigikaitse valdkonnas hoitakse kokku igapäevakuludest, kuid seda põhjusel, et investeerida riigi sõjalise kaitse võimekusse. Rääkides orkestrist, kinnitas Laanet, et see ei kao kuhugi, vaid jätkab Kaitseministeeriumi valitsemisalas, mille üks osa on Sõjamuuseum.

Samuti rõhutas Laanet, et riigi eelarvestrateegia on valitsuse poliitiline dokument, mida igal aastal üle vaadatakse. „Nii et rääkida, kuidas maailm kukub kokku ja kuidas me ei seisa riigikaitse eest, on vale,“ toonitas minister. „Ma seisan kindlalt selle eest, et meie eelarvelised vahendid Eesti riigikaitsesse kasvaksid,“ lisas ta.

Seejärel vastas Laanet Riigikogu liikmete küsimustele, milles sooviti saada täpsemat teavet tema tegevuse kohta kaitseministrina.

Läbirääkimistel võtsid fraktsioonide nimel sõna Urmas Reinsalu (I), Leo Kunnas (EKRE), Indrek Saar (SDE), Mati Raidma (RE) ning Oudekki Loone (K).

Istungi alguses jätkati esmaspäevase istungi tööaja lõppemise tõttu Riigikogu liikmete Peeter Ernitsa, Helle-Moonika Helme, Kalle Grünthali, Henn Põlluaasa, Paul Puustusmaa ja Jaak Valge haridus- ja teadusminister Liina Kersnale esitatud arupärimise aruteluga eestikeelse hariduse tegevuskava ja ühtse vene-eesti kooli poole liikumise kohta (nr 78).

Tänase istungi tööaja lõppemise tõttu lükkus homsele atmosfääriõhu kaitse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (345 SE), Finantsinspektsiooni seaduse täiendamise seaduse eelnõu (380 SE), Euroopa Parlamendi valimise seaduse ja kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse muutmise seaduse (Euroopa Parlamendi liikme osalemine kohaliku omavalitsuse volikogu töös) eelnõu (389 SE) ning kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (212 SE) teine lugemine.

Samuti lükkus kolmapäevasele istungile Riigikogu otsuse „Riigikogu otsuse „Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsiooni Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni moodustamine“ muutmine“ eelnõu (398 OE), Riigikogu otsuse „Riigikogu otsuse „Eesti Vabariigi, Leedu Vabariigi ja Läti Vabariigi Parlamentidevahelise Assamblee Eesti delegatsiooni moodustamine“ muutmine“ eelnõu (399 OE), töölepingu seaduse ja maksukorralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (403 SE) ning kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (397 SE) esimene lugemine.

Istungi stenogramm

Istungi fotod (autor: Erik Peinar, Riigikogu)

Riigikogu istungite videosalvestisi saab vaadata https://www.youtube.com/riigikogu
(NB! Salvestis jõuab veebi viivitusega).

Riigikogu pressiteenistus
Liisa Johanna Lukk
tel 631 6456, 53 310 789
e-post [email protected]
päringud [email protected]

Tagasiside