Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu võttis 78 poolthäälega vastu valitsuse algatatud jäätmete ja muude ainete kaadamisest põhjustatud merereostuse vältimise 1972. aasta konventsiooni 1996. aasta protokolliga ühinemise seaduse (373 SE ). Protokolli eesmärk on rahvusvahelise merekeskkonna kaitsmise kohustuse täitmise tagamine nii Eesti jurisdiktsiooni all olevatel merealadel kui ka Eesti lippu kandvatel laevadel ja õhusõidukitel, mis viibivad väljaspool Eesti merealasid.

66 poolthäälega võeti vastu väliskomisjoni algatatud Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni moodustamise otsuse muutmise otsus (409 OE). Otsuse kohaselt arvati vastavalt Eesti Reformierakonna fraktsiooni ettepanekule Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni koosseisust välja delegatsiooni asendusliige Paul-Eerik Rummo ja nimetati delegatsiooni asendusliikmeks Maret Maripuu. Otsus jõustub selle allakirjutamisel.

Keskkonnakomisjoni ettepanekul lõpetati valitsuse algatatud tööstusheite seaduse eelnõu (345 SE) teine lugemine. Eelnõu eesmärk on saavutada keskkonna kui terviku kaitse kõrge tase, minimeerides saasteainete heited õhku, vette ja pinnasesse ning jäätmetekke, et vältida ebasoodsat mõju keskkonnale. Käesolev eelnõu määrab suure keskkonnaohuga tööstuslikud tegevusvaldkonnad, sätestab nõuded nendes tegutsemiseks ja vastutuse nõuete täitamata jätmise eest, aga ka riikliku järelevalve korralduse. Ühtlasi ühtlustatakse ja korrastatakse ka kehtiva õiguse sätteid, tagades ühtsema mõistete süsteemi ning kõrvaldatakse vastuolud Euroopa Liidu õigusega. Eelnõu suunati kolmandale lugemisele.

Õiguskomisjoni ettepanekul lõpetati Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsiooni ning Eesti Reformierakonna fraktsiooni algatatud Paldiski omavalitsuse korraldamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (382 SE) esimene lugemine. Eelnõu eesmärk on reguleerida õiguslik lünk, mis on seotud Keila linna Paldiski linnaosa varadega ja Paldiski muutumisega iseseisvaks linnaks. Seni on olnud Paldiski linnaosa varade omanik Keila linn ning Keila kanda on jäänud ka kõik Paldiski linnaosaga seotud kohustused. Eelnõuga sätestatakse Keila linna Paldiski linnaosa saamine iseseisvaks kohalikuks omavalitsuseks, mille tulemusena lähevad Paldiski linnale üle kõik Keila linna Paldiski linnaosaga seotud õigused ja kohustused. Eelnõu suunati teisele lugemisele.

Majanduskomisjoni ettepanekul lükati esimesel lugemisel tagasi Rainer Vakra, Lembit Kaljuvee, Inara Luigase, Deniss Boroditši, Kalle Laaneti ja Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni algatatud elektrituruseaduse muutmise seaduse eelnõu (383 SE). Tagasilükkamise ettepaneku poolt hääletas 43 ja vastu 21 Riigikogu liiget, seega langes antud eelnõu menetlusest välja.

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside