Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu võttis vastu (53 poolt, 1 erapooletu) kultuurikomisjoni algatatud põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise seaduse (506 SE), mis sätestab, et riigi- ja munitsipaalkoolides võib õpe toimuda ka Rahvusvahelise Bakalaureuseõppe Organisatsiooni (IBO) väljatöötatud õppekava alusel ja reeglistiku kohaselt. IBO õppekava alusel võib õpetada kool, mis on saanud IBO tunnustuse õppekava rakendamiseks. Tegemist on hariduspoliitilise otsustusega, millega võimaldatakse õpilastel, kes vanemate ametikoha tõttu liiguvad ühest riigist teise, läbida üldhariduskool vastavalt IBO õppekavale.
 
Riigikogu lõpetas kolme eelnõu teise lugemise
 
Valitsuse algatatud riigi 2009. aasta teise lisaeelarve seadusega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (511 SE) eesmärk on suurendada riigieelarve tulusid ja vähendada kulusid. Selleks tõstetakse sigarettide aktsiisimäära 5% võrra ja erinevate mootorikütuste aktsiisimäära 10% võrra. Samuti muutub käibemaks 18%lt 20%le. Tõstetakse ka keskkonnatasusid. Muudetakse haigushüvitiste maksmise korda ja määrasid ning hooldushüvitiste määra. Eelnõu kohaselt ei kompenseerita tulevikus enam õppelaenu. Õppelaenu kompensatsioon jääb kehtima neile, kes on esitanud avalduse 1. juuli 2009 seisuga. Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon ja Eesti Keskerakonna fraktsioon tegid ettepaneku eelnõu teine lugemine katkestada. Ettepanek ei leidnud toetust. Hääletus: 42 poolt, 55 vastu. Eelnõu saadeti kolmandale lugemisele.
 
Eesti Reformierakonna fraktsiooni ning Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsiooni algatatud Eesti keskmise palgaga seotud ametipalkade maksmise ajutise korralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (522 SE) vähendab keskmise palgaga seotud kõrgete riigi ametiisikute palku 8% võrra. Täiendatud loetelu hõlmab kõiki keskmise palgaga seotud kõrgeid ametiisikuid alates Vabariigi Presidendist ja peaministrist.
                       
Valitsuse algatatud töölepingu seaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu (518 SE) eesmärgiks on tagada töötukassa jätkusuutlikkus. Muudatused hüvitiste skeemides vähendavad koormust töötukassa varadele. Eelnõu muudab töötuskindlustuse regulatsiooni, mis peaksid jõustuma 1. juulil 2009. Eelnõuga lükatakse edasi omal soovil või poolte kokkuleppel töölt lahkunutele töötuskindlustushüvitise maksmine kuni aastani 2013. Töötuskindlustushüvitis väheneb esimesel sajal päeval võrreldes vastu võetud seadusega 70%-lt 50%-le ning alates 101. päevast kuni 360. päevani 50%-lt 40%-le. Samuti täpsustatakse öötööga seonduvat. Eelnõu kohaselt on võimalik kehtestada erisusi öötöö piirangutes vaid kokkuleppel töötajaga või kollektiivlepinguga. Eelnõu lükkab kuni 1. jaanuarini 2013 edasi riigieelarvevahenditest lapsepuhkuse hüvitamise töötasu alammäära alusel ja isapuhkuse hüvitamise keskmise töötasu alusel. Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon ja Eesti Keskerakonna fraktsioon tegid ettepaneku eelnõu teine lugemine katkestada. Ettepanek ei leidnud toetust. Hääletus: 41 poolt, 50 vastu. Eelnõu saadeti kolmandale lugemisele.
 
Infotunnis vastas regionaalminister Siim Valmar Kiisler Inara Luigase esitatud küsimusele regioonide töötuse, Mai Treiali esitatud küsimusele kohalike omavalitsuste toimetulekuvõime ja Kalev Kotkase esitatud küsimusele haldusreformi kohta. Justiitsminister Rein Lang vastas Evelyn Sepa esitatud küsimusele koduvägivallaga seotud karistusseadustiku muutmise kohta.
 
Istung lõppes kell 22.43.
                                               
Istungi stenogramm on internetis siin:
 
Riigikogu pressitalitus
 
                       
Tagasiside