Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu ees esines kõnega Euroopa Parlamendi president Josep Borrell Fontelles https://www.riigikogu.ee/?id=40064

Istungil menetleti 7 eelnõu.

Riigikogu lõpetas põhiseaduskomisjoni algatatud Riigikogu valimise seaduse, rahvahääletuse seaduse ja Euroopa Parlamendi valimise seaduse muutmise seaduse eelnõu (836 SE) teise lugemise. Vastavaid valimisseadusi on vaja muuta selleks, et olemasolevat e-hääletamise süsteemi oleks võimalik rakendada ka Riigikogu ja Euroopa Parlamendi valimistel.

 
Samuti lõpetati valitsuse algatatud vereseaduse muutmise seaduse eelnõu (894 SE) ning kodakondsuse seaduse, karistusregistri seaduse ja sellest tulenevalt riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (883 SE) teine lugemine.

42 poolthäälega (vastu 14) katkestati Riigikogu liikme Evelyn Sepa algatatud tolliseaduse §-ga 181 täiendamise seaduse eelnõu (577 SE) teine lugemine.

 
Riigikogu lõpetas sõjatehnika väljavedu uuriva Riigikogu uurimiskomisjoni esitatud Riigikogu otsuse „Riigikogu uurimiskomisjoni moodustamine 1994. aastal Eesti Vabariigi territooriumilt sõjatehnika väljaveo asjaolude väljaselgitamiseks” muutmise eelnõu (904 OE) esimese lugemise.

Samuti lõpetati Isamaaliidu fraktsiooni algatatud erakonnaseaduse muutmise ja sellest tulenevalt teiste seaduste muutmise seaduse muutmise seaduse eelnõu (875 SE) esimene lugemine. Reformierakonna fraktsiooni ettepanek lükata eelnõu menetlusest tagasi ei leidnud toetust. Ettepaneku poolt hääletas 19 ja vastu oli 49 Riigikogu liiget.  

Õiguskomisjoni ettepanekul lükkas Riigikogu menetlusest tagasi Res Publica fraktsiooni algatatud karistusseadustiku muutmise seaduse eelnõu (867 SE).  Komisjoni ettepaneku poolt hääletas 42 ja vastu 22 Riigikogu liiget.

Istungi stenogrammi leiab Riigikogu koduleheküljel aadressilt:

http://web.riigikogu.ee/ems/plsql/stenograms.form

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside