Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu ees anti ametivanded ja kuulati ära vaba mikrofoni esinemised.

Riigikogu ees andis ametivande Riigikogu asendusliige Jüri Martin. Ametivande andis ka siseminister Toomas Varek.

* * *

Vabariigi Valitsus võttis algatajana menetlusest tagasi järgmised eelnõud:
Tööõnnetus- ja kutsehaiguskindlustuse seaduse eelnõu (711 SE), töölepingu seaduse eelnõu (796 SE), raudteeseaduse eelnõu (1257 SE), tarbijakaitse seaduse eelnõu (1280 SE), ühistranspordiseaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (1288 SE) ja Riigikogu otsuse ” Eesti rahvusliku liiklusohutusprogrammi aastateks 2003-2015 heakskiitmine” eelnõu (1281 OE).

Kultuurikomisjoni ettepanekul arvati töönädala päevakorrast välja Isamaaliidu fraktsiooni algatatud erakooliseaduse §-de 5 ja 10 muutmise seaduse eelnõu (1297 SE). Isamaaliidu fraktsioon tegi ettepaneku jätta eelnõu päevakorda. Ettepanek ei leidnud toetust. Kultuurikomisjoni ettepanekut toetas 42 ja vastu oli 37 Riigikogu liiget.

Algatajad võtsid päevakorrast tagasi Eesti Keskerakonna fraktsiooni ja Eesti Reformierakonna fraktsiooni algatatud kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse ja Vabariigi Valitsuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (1190 SE).

Keskerakonna fraktsiooni ettepanekul võeti päevakorrast välja õiguskomisjoni algatatud kohaliku omavalitsuse seaduse §-de 30 ja 35 muutmise seaduse eelnõu (1219 SE).

Vabas mikrofonis võtsid sõna Tõnis Lukas, Tiit Toomsalu, Arvo Haug, Vootele Hansen, Mart Nutt, Enn Tarto, Jüri Adams, Kalle Jürgenson, Arvo Sirendi ja Tõnu Kauba.

Riigikogu liikmete ja fraktsioonide andmetel ning Riigikogu juhatuse otsuse alusel ei võta täiskogu ja komisjonide istungitest osa järgmised Riigikogu liikmed:

Riigikogu liikmete ja fraktsioonide informatsioon:
Jevgeni Tomberg on haige, Janno Reiljan on 10.-13. veebruaril Valgamaal ja Võrumaal, Andres Varik puudub 11. veebruaril isiklikel põhjustel, Koit Pikaro on 12. ja 13. veebruaril koosolekul Rakveres.

Riigikogu juhatuse otsuse alusel:
Valve Kirsipuu , Valentina Võssotskaja ja Vahur Glaase on 8.-11. veebruarini Rootsis seminaril.

Tagasiside