Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kuulati ära riigikontrolöri ettekanne, võeti vastu 1 seadus, kokku menetleti 9 eelnõu.

Infotunnis vastasid Riigikogu liikmete küsimustele peaminister Juhan Parts, sotsiaalminister Marko Pomerants ning majandus- ja kommunikatsiooniminister Andrus Ansip. Kokku käsitleti 9 teemat.

Riigikogu võttis vastu järgmise seaduse:

46 poolthäälega võeti vastu Vabariigi Valitsuse algatatud konventsiooni kalapüügist ja elusressursside säilitamisest Läänemeres ja Beltides (Taani väinades) denonsseerimise seadus (441 SE). Seadus denonsseerib nimetatud konventsiooni ning täidab sellega Eesti EL ühinemislepingust tuleneva kohustuse astuda välja nendest rahvusvahelistest kalandusorganisatsioonidest, milles osaleb Euroopa Ühendus.

Riigikogu lõpetas järgmiste eelnõude teise lugemise:

Vabariigi Valitsuse algatatud Euroopa Liidu Nõukogu määruse (EÜ) nr 2157/2001 ”Euroopa äriühingu (SE) põhikirja kohta” rakendamise seaduse eelnõu (431 SE).

Vabariigi Valitsuse algatatud rahvusvahelise sõjalise koostöö seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (430 SE).

Vabariigi Valitsuse algatatud maapõueseaduse eelnõu (409 SE).

Riigikogu katkestas järgmise eelnõu teise lugemise:

Vabariigi Valitsuse algatatud elektroonilise side seaduse eelnõu (404 SE).

Riigikogu lõpetas järgmiste eelnõude esimese lugemise:

Vabariigi Valitsuse algatatud Rahvusvahelise Telekommunikatsiooni Liidu põhikirja ja konventsiooni muutmisdokumentide ratifitseerimise seaduse eelnõu (446 SE).

Riigikogu otsuse ”2003. aasta riigieelarve täitmise aruande kinnitamine” eelnõu (400 OE).

Vabariigi Valitsuse algatatud kindlustustegevuse seaduse eelnõu (442 SE).

Vabariigi Valitsuse algatatud kalapüügiseaduse muutmise seaduse eelnõu (471 SE).

Riigikogu kuulas ära riigikontrolör Mihkel Oviiri esitatud Riigikontrolli ülevaate riigi vara kasutamise ja säilimise kohta 2003. aastal.

Infotunnis esitatud küsimused ja nendele antud vastused ning Riigikogu istungi stenogramm on internetis aadressil:

http://web.riigikogu.ee/ems/plsql/stenograms.form

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside