Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu mälestas istungi alguses leinaseisakuga juuniküüditamise ohvreid.

Riigikogu võttis vastu kaks otsust:

45 poolthäälega (20 vastu) võeti vastu kultuurikomisjoni esitatud Riigikogu otsus ”Riigikogu otsuste muutmine seoses ringhäälingunõukogu uue liikme nimetamisega” (678 OE), millega nimetati Peep Aru asemel ringhäälingunõukogu liikmeks Igor Gräzin.

46 poolthäälega (1 vastu, 2 erapooletut) võeti vastu väliskomisjoni esitatud Riigikogu otsus ”Riigikogu otsuse ”NATO Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni moodustamine”” muutmine (680 OE), millega nimetati delegatsiooni liikmeks Toomas Teini asemel Margus Hanson.

Riigikogu lõpetas kuue eelnõu teise lugemise:

Vabariigi Presidendi poolt välja kuulutamata jäetud kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse muutmise seaduse teistkordsel menetlemisel.

Riigikogu liikmete Koit Prantsu, Jüri Saare ja Janno Reiljani algatatud üleliigse laovaru tasu seaduse § 23 muutmise seaduse eelnõu (622 SE).

Riigikogu liikme Katrin Saksa algatatud autoriõiguse seaduse muutmise seaduse eelnõu (637 SE).

Keskkonnakomisjoni algatatud jäätmeseaduse, pakendiseaduse ja pakendiaktsiisi seaduse muutmise seaduse eelnõu (668 SE).

Riigikogu liikmete Vilja Savisaare, Jaak Alliku ja Helmer Jõgi algatatud ülikooliseaduse ja rakenduskõrgkooli seaduse muutmise seaduse eelnõu (659 SE).

Eestimaa Rahvaliidu fraktsiooni, Eesti Reformierakonna fraktsiooni ja Eesti Keskerakonna fraktsiooni algatatud sotsiaalhoolekande seaduse muutmise seaduse eelnõu (656 SE).

* * *

Eestimaa Rahvaliidu fraktsiooni, Eesti Reformierakonna fraktsiooni ja Eesti Keskerakonna fraktsiooni algatatud tulumaksuseaduse ning sellest tulenevalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (658 SE) teist lugemist ei toimunud seoses ettekandja puudumisega.

* * *

Riigikogu lõpetas Riigikogu liikmete Peeter Kreitzbergi, Ivari Padari, Jarno Lauri, Kadi Pärnitsa, Eiki Nestori, Katrin Saksa, Sven Mikseri, Jüri Tamme ja Mark Soosaare algatatud põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse täiendamise ja muutmise seaduse eelnõu (633 SE) esimese lugemise.

Riigikogu lükkas tagasi kolm eelnõu:

Riigikogu liikmete Peeter Kreitzbergi, Eiki Nestori, Sven Mikseri, Ivari Padari, Jaanus Marrandi, Katrin Saksa, Helir-Valdor Seederi, Tõnis Lukase, Jüri Tamme, Kadi Pärnitsa, Mark Soosaare, Jarno Lauri, Mart Laari, Trivimi Velliste ja Peeter Tulviste algatatud koolieelse lasteasutuse seaduse § 27 muutmise seaduse eelnõu (636 SE). Ettepaneku eelnõu tagasi lükata tegi Eesti Keskerakonna fraktsioon. Hääletustulemus: 55 poolt, 12 vastu. Eelnõu langes menetlusest välja.

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni algatatud töötajate usaldusisiku seaduse täiendamise seaduse eelnõu (605 SE). Ettepaneku eelnõu tagasi lükata tegi sotsiaalkomisjon. Hääletustulemus: 40 poolt, 10 vastu. Eelnõu langes menetlusest välja.

Isamaaliidu fraktsiooni algatatud tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (623 SE). Ettepaneku eelnõu tagasi lükata tegi rahanduskomisjon. Hääletustulemus: 41 poolt, 7 vastu. Eelnõu langes menetlusest välja.

Istungi stenogrammi leiab internetis aadressilt:

http://web.riigikogu.ee/ems/plsql/stenograms.form

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside