Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu lõpetas 2005. aasta eelarve eelnõu teise lugemise, võttis vastu kaks seadust ning menetles kokku 6 eelnõu.

Riigikogu lõpetas Vabariigi Valitsuse algatatud ”2005. aasta riigieelarve seaduse” eelnõu (453 SE) muudatusettepanekute läbivaatamise ning lõpetas eelnõu teise lugemise.

Riigikogu võttis 69 poolthäälega vastu valitsuse algatatud õppetoetuste ja õppelaenu seaduse muutmise seaduse (449 SE). Seaduse eesmärk on laiendada õppetoetuse süsteemi põhikooli baasil kutseõppeasutuses õppijatele, mis annab õppetoetuse rakendamise kaudu õpilastele võimaluse pühenduda senisest enam õpingutele, parandab haridusele ligipääsu ka majanduslikult vähemkindlustatud noortele ning stimuleerib põhikooli järgselt valima edasiõppimiseks kutseharidust.

Riigikogu võttis vastu valitsuse algatatud loovisikute ja loomeliitude seaduse (412 SE). Seaduse eesmärk on toetada kultuurilist loovust ja kaunite kunstide professionaalsel tasemel säilimist ja arenemist ning loomeliitude kaudu parandada loovisikute loometegevuseks vajalikke tingimusi ja tagatisi. Seaduse vastuvõtmise poolt hääletas 47, vastu 1 Riigikogu liige.

Riigikogu lõpetas valitsuse algatatud riigipiiri seaduse muutmise seaduse eelnõu (475 SE) esimese lugemise.

Sotsiaalkomisjoni ettepanekul (42 poolt, vastu 11) hääletas Riigikogu menetlusest välja Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni algatatud ravikindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (423 SE).

Sotsiaalkomisjoni ettepanekul (poolt 32, vastu 22) hääletas Riigikogu menetlusest välja Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni algatatud töötu sotsiaalse kaitse seaduse muutmise ja täiendamise seaduse eelnõu (428 SE).

Istungi stenogrammi leiab aadressilt:

http://web.riigikogu.ee/ems/plsql/stenograms.form

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside