Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kuulati ära vastused 8 arupärimisele.

Riigikogu ees andis ametivande kaitseminister Jaak Jõerüüt.

Riigikogu kuulas ära vastused kaheksale arupärimisele.

Sotsiaalminister Marko Pomerants vastas üheksa Eesti Keskerakonna fraktsiooni liikme poolt esitatud arupärimisele HIV/AIDSi ennetamise programmide finantseerimise kohta (nr 113).

Sotsiaalminister ütles oma vastuses, et 2004. aastal on riikliku HIV-AIDS-i ennetusprogrammi ennetusrahasid kasutatud koolides inimese õpetuse õpetaja tervisekasvatuse osa kutsestandardi väljatöötamisel, koolitajate koolituseks kõikides maakondades, seksuaal- ja reproduktiivtervise ning HIV-ennetuse valdkonnas, noortelt noortele koolitajate võrgustiku loomiseks, maakondlikul tasandil paikkondliku tervise edendamise läbiviimise teostamiseks tegevuskavade alusel, HIV-alaseks teavitustööks internetis ja meedias, osale ravikindlustamata HIV-positiivsetele isikutele minimaalse tervishoiuteenuse kättesaadavuse tagamiseks, süstlavahetuspunktide töötajate koolituseks ja anonüümsete AIDS-i kabinettide ja teenuste rahastamiseks. 2004. aastal riiklikule programmile planeeritud eelarve on kavas kasutada täies mahus ning lisaks on 2004. aastal lisaeelarvega eraldatud täiendavaid finantse programmilistele tegevustele.

Sotsiaalminister Marko Pomerants vastas veel kuue Eesti Keskerakonna fraktsiooni liikme poolt esitatud arupärimisele riigihanke kohta ”Rehabilitatsiooniteenuste ostmine vangist vabanenutele ja kodututele 2004. aastal” (nr 106) ja Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni liikme Kadi Pärnitsa poolt esitatud arupärimisele tööohutuse kohta Eesti Raudteel (nr 109).

Peaminister Juhan Parts vastas üheksa Eesti Keskerakonna fraktsiooni liikme poolt esitatud arupärimisele Vabariigi Valitsuse spordipoliitika kohta (nr 112).

Haridus- ja teadusminister Toivo Maimets vastas seitsme Eesti Keskerakonna fraktsiooni liikme poolt esitatud arupärimisele õppimisvõimaluste arendamise ning õpikeskkonna parandamise kohta (programmid ”21. sajandi kool” ja ”21. sajandi haridus”) (nr 107).

Rahandusminister Taavi Veskimägi vastas Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni liikme Kadi Pärnitsa poolt esitatud arupärimisele probleemide kohta seoses maksu- ja tolliametnike töö tõhustamisega (nr 108), nelja Eesti Keskerakonna fraktsiooni esindaja poolt esitatud arupärimisele maksupettuste ning maksuameti töö kohta (nr 110) ja 12 Eesti Keskerakonna fraktsiooni liikme poolt esitatud arupärimisele maksukoormuse kohta 2005. aastal (nr 116).

Istung lõppes kell 18.16.

Riigikogu istungi stenogrammi leiate internetist: http://web.riigikogu.ee/ems/plsql/stenograms.form

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside