Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu toetas valitsuse avaldust Ukrainas tekkinud olukorra kohta. Istungil võeti vastu kaks seadust, kokku menetleti 7 eelnõu.

Välisminister Kristiina Ojuland esines Riigikogu ees poliitilise avaldusega, milles Vabariigi Valitsus avaldas sügavat muret presidendi valimistel kujunenud olukorra pärast Ukrainas. ”Vabariigi Valitsus avaldab kahetsust, et Ukraina võimud pole täitnud rahvusvaheliselt võetud kohustust anda ukraina rahvale võimalus avaldada oma soovi riigi tuleviku määramisel,” seisis avalduses. Ühtlasi kutsus valitsus Ukraina võime üles näitama poliitilist austust oma rahva tahte vastu ning käituma nagu see on kohane 21. sajandi demokraatlikule riigile. Kõik Riigikogu fraktsioonid toetasid valitsuse avaldust.

Riigikogu võttis vastu järgmised seadused:

70 poolthäälega (erapooletuid 2) valitsuse algatatud krediidiasutuste seaduse ja äriseadustiku muutmise seaduse (414 SE). Seaduse eesmärk on viia krediidiasutuste regulatsioon täielikult vastavusse Euroopa Liidu õigusega.

67 poolthäälega valitsuse algatatud Eesti, Islandi, Leedu, Läti, Norra, Rootsi, Soome ja Taani vahelise Põhjamaade Investeerimispanka käsitleva lepingu ning Eesti Vabariigi ja Põhjamaade Investeerimispanga makselepingu ratifitseerimise seaduse (510 SE). Seaduse eesmärk on ratifitseerida leping, mille alusel saab Eestist Põhjamaade Investeerimispanga liige ning makseleping, millega sätestatakse Eesti varaliste kohustuste täitmine panga ees.

Riigikogu lõpetas valitsuse algatatud kindlustustegevuse seaduse eelnõu (442 SE) teise lugemise.

Riigikogu katkestas valitsuse algatatud kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (407 SE) teise lugemise.

Riigikogu lõpetas Riigikogu liikmete Andres Herkeli, Peeter Kreitzbergi ja Eiki Nestori poolt algatatud kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse muutmise seaduse eelnõu (457 SE) esimese lugemise.

Reformierakonna fraktsiooni ettepanekul lükkas Riigikogu menetlusest välja Isamaaliidu fraktsiooni algatatud kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse muutmise seaduse eelnõu (443 SE). Eelnõu menetlusest välja lükkamise poolt hääletas 43, vastu oli 15 Riigikogu liiget.

Istungi tööaja lõppemise tõttu jäi pooleli Riigikogu liikmete Olev Laanjärve, Mark Soosaare, Peeter Kreitzbergi, Jaanus Marrandi, Sven Mikseri, Liina Tõnissoni ja Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni algatatud põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse täiendamise ja muutmise seaduse eelnõu (445 SE) esimene lugemine.

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside