Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Vastu võeti kaks seadust ja neli otsust, kokku menetleti 14 eelnõu.

Riigikogu võttis vastu järgmised seadused ja otsused:

49 poolthäälega (vastu 1) Vabariigi Valitsuse algatatud riigipiiri seaduse muutmise seaduse (475 SE). Seaduse eesmärgiks on anda õiguslik lahendus Narvas piiriületamisega seotud probleemidele. Vältimaks linna ummistumist korraldati Narva piiriületusjärjekorda seni tasulistel alustel. Seaduse jõustumisel peab kohalik omavalitsus lõpetama linna läbiva transiittranspordi maksustamise. Kohaliku omavalitsuse kulud piiriületamise korraldamisel finantseeritakse riigieelarvest halduslepingus sätestatud korras.

64 poolthäälega Vabariigi Valitsuse algatatud kaitseväeteenistuse seaduse muutmise seaduse (502 SE). Seadusega suurendatakse kaitseväelaste sotsiaalseid tagatisi.

49 poolthäälega rahanduskomisjoni esitatud Riigikogu otsuse ”Audiitori nimetamine Riigikontrolli 2004. aasta tegevuse kontrollimiseks” (519 OE). Riigikontrolli tegevuse kontrollimiseks nimetati ASi PricewaterhouseCoopers audiitor Urmas Kaarlep .

44 poolthäälega (vastu 1) rahanduskomisjoni esitatud Riigikogu otsuse ”Eesti esindaja nimetamine Põhjamaade Investeerimispanga kontrollkomiteesse” (537 OE). Põhjamaade Investeerimispanga kontrollkomitee Eesti esindajaks nimetati Andres Lipstok .

43 poolthäälega väliskomisjoni esitatud Riigikogu otsuse ”Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsiooni Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni moodustamine” muutmise (512 OE). Otsusega nimetati Kadi Pärnitsa asemel delegatsiooni koosseisu Jarno Laur.

45 poolthäälega väliskomisjoni esitatud Riigikogu otsuse ”Eesti Vabariigi, Leedu Vabariigi ja Läti Vabariigi Parlamentidevahelise Assamblee (Balti Assamblee) Eesti delegatsiooni moodustamine” muutmise (513 OE). Balti Assamblee Eesti delegatsiooni koosseisust arvati välja Katrin Saks ning koosseisu uueks liikmeks nimetati Jüri Tamm.

Riigikogu lõpetas järgmiste eelnõude teise lugemise:

Vabariigi Valitsuse algatatud pakendiaktsiisi seaduse, pakendiseaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (490 SE).

Vabariigi Valitsuse algatatud ravimiseaduse eelnõu (360 SE).

Riigikogu liikmete Jaanus Rahumäe, Väino Linde ja Tiit Mae algatatud päästeseaduse, kemikaaliseaduse, kaitseliiduseaduse, töötervishoiu ja tööohutuse seaduse ning tervishoiuteenuste korraldamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (498 SE).

Vabariigi Valitsuse algatatud ravikindlustuse seaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu (507 SE).

Eesti Keskerakonna fraktsiooni algatatud äriseadustiku, sihtasutuste seaduse, mittetulundusühingute seaduse ja tulundusühistuseaduse muutmise seaduse eelnõu (469 SE).

Riigikogu lõpetas Vabariigi Valitsuse esitatud Riigikogu otsuse ”Eesti kaitseväe üksuste kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel rahvusvahelisel rahutagamismissioonil Kosovos” eelnõu (524 OE) esimese lugemise.

66 poolthäälega (18 vastu) lükkas Riigikogu tagasi õiguskantsleri ettepaneku nr 10 ”Riigikogu poolt vastuvõetud erakonnaseaduse ja kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse kooskõlla viimiseks Eesti Vabariigi põhiseadusega.”

Seoses istungi tööaja lõppemisega jäi pooleli Eesti Keskerakonna fraktsiooni esitatud Riigikogu otsuse ”Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele” (462 OE) esimene lugemine. Eelnõu menetlemist jätkatakse kolmapäevasel istungil.

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside