Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Peaminister vastas arupärimisele HIV/AIDSi leviku kohta Eestis.

Peaminister Juhan Parts vastas Riigikogu liikmete Kadi Pärnitsa, Katrin Saksa ja Eiki Nestori poolt 15. detsembril esitatud arupärimisele HIV/AIDSi leviku kohta Eestis (nr 122).

Arupärimise esitajad tõid välja kurvad andmed haiguse leviku kohta. Eestis on registreeritud möödunud aasta 8. detsembri seisuga 4373 HIV-positiivset ja AIDS on diagnoositud 66 inimesel. Ekspertide hinnangul ületab nakatunute tegelik arv registreeritud juhtumite arvu ligi kaks korda. Rahvusvahelised eksperdid on ennustanud, et Eestis võib puhkeda laiaulatuslik epideemia. Ühe patsiendi ravikulud on aastas 100 000 krooni, millele lisanduvad veel uuringute, ravimite ja muud kulud. Probleemi süvendab seegi asjaolu, et ligi 2500 HIV-positiivset isikut ei oma ravikindlustust. Arupärijate arvates ei ole vaatamata toodud faktidele riigi poliitikas see valdkond siiani pälvinud vajalikku tähelepanu.

Peaminister ütles vastuses, et on käivitatud võrdlemisi laiaulatuslik HIV/AIDSi vastu võitlemise strateegia koostamine. Strateegia peab olema valmis käesoleva aasta mais. Parts märkis, et kindlasti võtab valitsus arvesse Riigikogu probleemkomisjoni ettepanekud. Väljatöötatav strateegia peab olema kooskõlas narkomaania ennetamise tegevuskavaga. Samuti Global Fondi programmiga ning teiste ministeeriumide tegevuskavadega. Strateegia sisaldab nii ennetustegevuse põhimõtteid, meetmeid, aga ka ravi rahastamispõhimõtteid, mis arvestab ka asjaoluga, et rahvusvahelise programmi Global Fondi toetuse lõppemisel 2007. aastal suureneb järsult vajadus riigieelarve vahendite järele. Parts nentis, et praegune riigieelarveline panus kui ka rahvusvaheliselt projektide rahaline toetus ei ole piisav. Ta rõhutas: ”Riigieelarve vahendeid tuleb suurendada nii ennetuse kui ka ravi jaoks.” Samas märkis peaminister, et me ei peaks ennetus- ja ravivahendeid ette nägema ainult riigieelarvest. Peab arvestama ka kohalike omavalitsuste panust, samuti rahvusvahelisi koostööprojekte aga ka erasektori panust. Parts lisas, et valitsusel on ettevalmistamisel mõned uued rahvusvahelised projektid, märkides ära kahepoolse koostöö Norraga.

Peaminister vastas veel nelja Isamaaliidu fraktsiooni liikme poolt 11. jaanuaril esitatud arupärimisele laekumata eurotoetuste kohta (nr 124). Sisult samadele arupärimistele (nr 126 ja nr 125) vastasid ka majandus- ja kommunikatsiooniminister Andrus Ansip ning haridus- ja teadusminister Toivo Maimets.

Haridus- ja teadusminister Toivo Maimets vastas ka kolme Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni liikme poolt 8. detsembril esitatud arupärimisele õpetajate palkade kohta (nr 120).

Põllumajandusminister Ester Tuiksoo vastas nelja Isamaaliidu fraktsiooni liikme poolt 16. detsembril esitatud arupärimisele riigi enamusosalusega Werol Tehaste AS-i ja erainvestorite koostöö kohta (nr 123).

Riigikogu istungi stenogrammi leiate internetist: http://web.riigikogu.ee/ems/plsql/stenograms.form

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside