Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Ratifitseeriti Eesti-Vene piirilepped ja muudeti tulumaksuseadust.

Riigikogu erakorralisel istungjärgul võeti 78 poolthäälega ( 4 vastuhäält) vastu Vabariigi Valitsuse algatatud Eesti Vabariigi ja Vene Föderatsiooni vahelise Eesti-Vene riigipiiri lepingu ning Eesti Vabariigi ja Vene Föderatsiooni vahelise Narva ja Soome lahe merealade piiritlemise lepingu ratifitseerimise seadus (660 SE). Seaduse preambulas on öeldud, et lähtudes 24. veebruaril 1918 välja kuulutatud Eesti Vabariigi õiguslikust järjepidevusest, nii nagu see on sätestatud Eesti Vabariigi põhiseaduses, Eesti Vabariigi Ülemnõukogu 20. augusti 1991 otsusest "Eesti riiklikust iseseisvusest" ja Riigikogu 7. oktoobri 1992 deklaratsioonist "Põhiseadusliku riigivõimu taastamisest" ning silmas pidades, et käesoleva seaduse §-s 1 nimetatud leping muudab kooskõlas Eesti Vabariigi põhiseaduse §- ga 122 osaliselt 2. veebruari 1920 Tartu rahulepingu artikli III lõikes 1 määratud riigipiiri joont, ei mõjuta ülejäänud lepingut ega määra piirilepingutega mitteseotud kahepoolsete küsimuste käsitlemist, Riigikogu otsustas ratifitseerida 18. mail 2005 Moskvas allkirjastatud piirilepped.

55 poolthäälega võeti (11 vastuhäält) vastu Eestimaa Rahvaliidu fraktsiooni, Eesti Reformierakonna fraktsiooni ja Eesti Keskerakonna fraktsiooni algatatud tulumaksuseaduse, sotsiaalmaksuseaduse ning sellest tulenevalt teiste seaduste muutmise seadus (658 SE), mille eesmärk on valitsuse koosseisu tegevuse aluseks oleva koalitsioonileppe täitmine tulumaksuga seonduvate punktide osas. Koalitsioonilepe sisaldab tulumaksu osas järgmisi punkte: täiendava tulu maksuvabastuse kehtestamine maksuvaba miinimumi ulatuses alates pere teisest lapsest 1. jaanuarist 2006; tulumaksumäära vähendamine 1% aastas kuni 20%-ni alates 2009. aastast; residendist füüsilise isiku maksuvaba tulu suurendamine 2000 kroonini kuus alates 1. jaanuarist 2006; füüsilise isiku tulumaksust kohalikele omavalitsustele eraldatava määra suurendamine 11,8 protsendini brutotulust alates 1. jaanuarist 2006. Residendist füüsilise isiku maksuvaba tulu järk-järguline suurendamine (alates 2006. aastast 24 000 kroonini kalendriaastas ehk 2000 kroonini kuus) on juba sätestatud tulumaksuseaduse, sotsiaalmaksuseaduse ja maamaksuseaduse muutmise seaduses, mis võeti Riigikog us vastu 17. detsembril 2003. Seetõttu ei ole maksuvaba tulu suurendamiseks täiendavaid seadusemuudatusi vaja teha. Lisaks koalitsioonileppele tehti muudatus, mis tuleneb EL Nõukogu direktiivist hoiuseintresside maksustamise kohta ning sätestab tulumaksuseaduses direktiivi rakendamiseks vajalike sätete jõustumise kuupäeva.

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside