Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Arupärijad said vastuse terrorismi rahastamise tõkestamise kohta.

Riigikogu kinnitas töönädala päevakorra, mille kohaselt tuleb arutusele 19 küsimust. Päevakorras tehti olulised muudatused eelnõude käsitlemise ajakavas.

Töönädala uue päevakorra leiab aadressilt:

http://web.riigikogu.ee/ems/plsql/session_plan.form

Justiitsminister Ken-Marti Vaher vastas Riigikogu liikmete Andres Herkeli, Mart Laari ja Mart Nuti 12. jaanuaril esitatud arupärimisele terrorismi rahastamise tõkestamise konventsiooni täitmise kohta (nr 127).

Arupärijad soovisid teada, miks ei ole Eesti riik asunud täitma terrorismi rahastamise tõkestamise rahvusvahelist konventsiooni ja sätestanud terrorismi rahastamist kuriteona? Minister rõhutas, et Eestis on terrorismi rahastamine sätestatud kuriteona juba päris mõnda aega.

”Terrorismikuritegu meie siseriikliku karistusõiguse mõttes ei hõlma vaid terroristliku akti toime panemist, vaid ka selle teo ettevalmistamist,” selgitas Ken-Marti Vaher. Terrorismi rahastamine, terrorismi rahastamise konventsiooni mõttes, on hõlmatud kuriteost osavõtu konstruktsiooniga.

”Isik, kes kogub või eraldab materiaalseid ressursse terroriakti ettevalmistamiseks, vastutab kuriteole kaasaaitajana karistusseadustiku § 237 alusel,” rõhutas justiitsminister. ”Eesti on täitnud konventsioonis toodud kohustuse,” kinnitas ta. Kuna terrorismi rahastamine on karistusseadustiku kohaselt kuriteona karistatav, siis ei ole põhjust rahvusvahelisel tasandil Eesti tähelepanu sellele juhtida. ”Ükski rahvusvaheline akt ei kohusta liikmesriiki sätestama konventsioonis toodud sõnastusi ja definitsioone, vaid see on konkreetselt ikka liikmesriigi enda otsustada lähtudes just nimelt oma õigussüsteemist,” märkis justiitsminister. ”Samuti ei takista erinevused siseriiklikes sätetes rahvusvahelist koostööd, sest tähtis on eelkõige võimalus teo toimepanijaid vastutusele võtta,” rõhutas Vaher.

Riigikogu istungi stenogrammi leiate internetist: http://web.riigikogu.ee/ems/plsql/stenograms.form

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside