Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Toimus Riigikogu aseesimeeste erakorraline valimine. Kuulati ära vastused 7 arupärimisele.

Ametivande andis Riigikogu asendusliige Tatjana Muravjova.

Riigikogu aseesimeeste erakorralistel valimistel sai esimeseks aseesimeheks Andres Lipstok (45 poolt) ja aseesimeheks Peeter Kreitzberg (27 poolt). Kehtetuid hääletussedeleid oli 20. Kokku osales hääletusel 92 Riigikogu liiget.

67 poolthäälega (1 vastuhääl) võeti vastu õiguskantsleri 21. veebruari ettepanek Riigikogu liikme Margus Hansoni kriminaalvastutusele võtmiseks karistusseadustiku § 242 järgi ja tema kohta süüdistusakti koostamiseks. Süüdistus on seotud salajaste dokumentidega hooletu ringikäimisega. Nimetatud dokumendid varastati Margus Hansoni kodust Tartus.

Peaminister Juhan Parts vastas 12 Eesti Keskerakonna fraktsiooni liikme 26. jaanuaril esitatud arupärimisele riigi kohustuste kohta kohalike omavalitsuste ees (nr 130). Arupärijad märkisid, et riik on erinevate õigusaktidega pannud kohalikele omavalitsusüksustele mitmeid ülesandeid, mille täitmiseks aga pole antud piisavalt rahalisi vahendeid. Arupärijad soovisid vastust kolme valdkonna probleemidele. Need on ühistransport, teede ehitus ja sundüürnikega seotud küsimused.

Peaminister selgitas, et ühistranspordisoodustused kaetakse toetuste arvel, mis on sellele avalikule liiniveole eraldatud linna- või vallaeelarvest või riigieelarvest ühistranspordiseaduse §15 kohaselt. Antud säte kehtestab põhimõtte, et kui omavalitsusüksuse eelarve tulubaas on ebapiisav, katab riik omavalitsusüksuse taotlusel riigieelarvest käesoleva avaliku liiniveotoetuse puudujääva osa täies ulatuses või osaliselt.

Kohalike teede rahastamise jaotuse aluseks 2005. aastal oli maanteede ja tänavate pikkus, kusjuures kohalike maanteede rahastamisel arvestati koefitsiendiks 1 ja tänavate rahastamise koefitsiendiks 3,5. ”Selle tulemusena, jagunes raha laias laastus valdadele 71% ja linnadele 29%,” märkis peaminister. Riigikogu on vastu võtnud ka valitsuse poolt algatatud teeseaduse 2005. aastal, millega kohalike teede investeeringuteks eraldatakse vähemalt 5% riigieelarvest teehoiu rahastamiseks ette nähtud vahenditest. See on see algus kohalikele teedele seostada seadusandlikul tasandil kütuseaktsiisi laekumisi.

Käsitledes sundüürnike probleemide lahendamist märkis peaminister, et riik toetab kohalike omavalitsusüksusi elamuprobleemide lahendamisel Kredexi krediidi ja ekspordi garanteerimise sihtasutuse kaudu. Nimetatud põhimõte on sätestatud 2003. aasta alguses valitsuses kinnitatud elamumajanduse arengukavas. 2005. aasta riigieelarve seaduses on sellele sihtasutusele ette nähtud 20 miljonit krooni, millest 14 miljonit krooni on ette nähtud korterelamute rekonstrueerimiseks ja 6 miljonit krooni munitsipaalüürielamufondi suurendamiseks. Nende rahade kasutamist reguleerib majandus- ja kommunikatsiooniministri poolt kehtestatud kord ning Tallinnal on samuti võimalused esitada taotlused sundüürnikule uute elamispindade soetamiseks, kasutades neid vahendeid. ”Majandusministeerium on käsitlenud ka võimalusi täiendavaid vahendeid leida, kuid praegu käib majandusministeeriumi ja rahandusministeeriumi vahel arutelu, kuidas seda küsimust edasi käsitleda,” selgitas peaminister.

Peaminister Juhan Parts vastas veel Riigikogu liikme Heimar Lengi 25. jaanuaril esitatud arupärimisele Euroopa Liidu suhkrutrahvi tekkimise põhjuste kohta (nr 129) ja kuue Isamaaliidu fraktsiooni liikme 9. veebruaril esitatud arupärimisele kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 41 lõike 2 võimaliku rikkumise kohta Narva linnavolikogus (nr 136).

Regionaalminister Jaan Õunapuu vastas kolme Eesti Keskerakonna fraktsiooni liikme 13. jaanuaril esitatud arupärimisele valitsuse tegevusplaani kohta Ida-Virumaa tööhõiveprobleemide lahendamiseks (nr 128).

Sotsiaalminister Marko Pomerants vastas nelja Isamaaliidu fraktsiooni 27. jaanuaril esitatud arupärimisele perearstidega seotud probleemide kohta (nr 132) ja Riigikogu liikmete Kadi Pärnitsa ja Eiki Nestori 27. jaanuaril esitatud arupärimisele tulumaksureformi rakendumise kohta (nr 134) ning 3 Eesti Keskerakonna fraktsiooni liikme 7. veebruaril esitatud arupärimisele olukorra kohta Eesti tervishoius (nr 135).

Istung lõppes kell 18.54.

Riigikogu istungi stenogrammi leiate internetist: http://web.riigikogu.ee/ems/plsql/stenograms.form

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside