Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Lihtsustuvad riigihanke nõudmised.

Riigikogu võttis vastu kaks seadust:

69 poolthäälega (1 erapooletu) võeti vastu majanduskomisjoni algatatud riigihangete seaduse muutmise seadus (547 SE), mis sätestab lihtsustatud korra hotelli- ja restoraniteenuste, raudteetransporditeenuste, veetransporditeenuste, transpordi abi- ja lisateenuste, õigusteenuste, personali komplekteerimise- ja personaliotsinguteenuste, uurimis- ja turvateenuste (välja arvatud soomusautoteenused), hariduse ja kutsehariduse teenuste, tervishoiu- ja sotsiaalteenuste ning meelelahutus-, kultuuri- ja sporditeenuste tellimiseks. Nimetatud teenuste tellimisel peab teenus vastama tellitava teenuse tehnilisele kirjeldusele ning pärast teenuslepingu sõlmimist tuleb riigihangete registrile esitada hanke deklaratsioon, kui hankelepingu maksumus on võrdne riigihangete seaduse § 16 lõikes 1 sätestatud rahvusvahelise piirmääraga või ületab seda.

73 poolthäälega võeti vastu valitsuse algatatud tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse, kaubamärgiseaduse § 41 ja patendiseaduse § 19 muutmise seadus (542 SE), mis muudab ja täiendab TÕAS-i tööstusomandi apellatsioonikomisjoni puudutavaid sätteid. Seadus muudab apellatsioonikomisjonis kaebuste ja vaidlustusavalduste menetlusreeglid selgemateks ja üheselt mõistetavateks ning ennetab võimalikke arusaamatusi TÕAS-i tõlgendamisel. Samuti teeb TÕAS-i täiendamine apellatsioonikomisjonil võimalikuks selliste vaidlusasjade menetlemise, mis kuni 1. maini 2004 olid apellatsioonikomisjoni pädevuses, kuid mida TÕAS-i kehtiva redaktsiooni kohaselt ei olnud apellatsioonikomisjonil võimalik lõpuni menetleda. Seadus muudab ka omavahel seotud seadusi.

Riigikogu lõpetas viie eelnõu esimese lugemise:

valitsuse algatatud keskkonnaseire seaduse muutmise seaduse eelnõu (579 SE);

valitsuse algatatud piirivalveseaduse muutmise seaduse eelnõu (555 SE);

valitsuse algatatud ohvriabi seaduse muutmise seaduse eelnõu (564 SE);

valitsuse algatatud notariaadialaste seaduste muutmise seaduse eelnõu (575 SE);

valitsuse algatatud riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (580 SE).

* * *

Infotunnis vastas sotsiaalminister Marko Pomerants küsimustele elektrihinna tõusu, sotsiaalsfääri võimaliku finantseerimise, Euroopa sotsiaalfondide raha kasutamise ja lastekodude finantseerimise kohta. Haridus- ja teadusminister Toivo Maimets vastas küsimustele haridusreformi, kutsehariduse, Suure-Jaani gümnaasiumi spordihoone finantseerimise ja kõrgkoolidesse vastuvõtu kohta. Keskkonnaminister Villu Reiljan vastas küsimustele personalipoliitika kohta.

Infotunnis esitatud küsimused ja nendele antud vastused ning Riigikogu istungi stenogramm on internetis aadressil http://web.riigikogu.ee/ems/plsql/stenograms.form

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside