Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Peaminister Juhan Parts andis ülevaate teadus- ja arendustegevuse olukorrast ning valitsuse poliitikast selles valdkonnas.

Peaministri sõnul on 2005. aastal riikliku teadus- ja arendustegevuse maht ligi miljard krooni. Möödunud aastal moodustasid valdkonna kogukulutused 0,83% SKP-st. Parts pidas oluliseks, et Eesti ei taganeks poliitilisest eesmärgist saavutada 3% teadus- ja arendustegevuse kulude tase SKP-st ning seda eeldusel, et avaliku sektori kulud oleksid tasemel 1% ja erasektori kulud moodustaksid 2%. ”Esimese sammuna peab ette nägema riiklike kulutuste viimise 1% tasemele aastaks 2010, mis sisuliselt tähendab igal järgneval aastal 200 miljoni täiendava krooni suunamist valdkonna rahastamisse,” ütles peaminister.

Rääkides eelistatud valdkondadest tõdes peaminister, et endiselt otsitakse teadus- ja arendustegevuse prioriteete, kuigi need on varasemalt juba seatud. ”Riigikogu tegi Teadmistepõhises Eestis valiku biotehnoloogia, materjaliteaduse ja infotehnoloogia kasuks. Nüüd tuleb neid vaikuid austada, selguse huvides kitsamalt ja konkreetsemalt lahti sõnastada ja ressurssi vastavalt juhtida,” ütles ta.

Kõneldes Euroopa struktuurifondide abirahast tõdes Parts, et siiani ollakse alahinnatud struktuurifondide rahastamisega seotud piiranguid. Näiteks ei saa struktuurifondide kaudu rahastada tippkeskuste mitmeid tegevusi. Hinnanguliselt on järgnevatel aastatel vaja sturktuuriabist eraldi suunata teadus- ja arendustegevusele täiendavalt 100-200 miljonit krooni.

Pärast peaministri kõnet esinesid sõnavõttudega fraktsioonide esindajad.

Riigikogu lõpetas Eesti Keskerakonna fraktsiooni algatatud pühade ja tähtpäevade seaduse § 2 ning töö- ja puhkeaja seaduse § 25 muutmise seaduse eelnõu esimese lugemise (576 SE).

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside