Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Võeti vastu 2 seadust, esitati umbusaldusavaldus justiitsministri tagandamiseks.

Riigikogu menetlusse anti umbusaldusavaldus justiitsminister Ken-Marti Vaheri tagandamiseks. Dokumendile on alla kirjutanud 51 Riigikogu liiget. Algatajate nimel andis umbusaldusavalduse otsuse eelnõu Riigikogu menetlusse sotsiaalliberaal Sven Mikser.

Riigikogu võttis vastu kaks seadust :

74 poolthäälega võeti vastu Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni algatatud sotsiaalhoolekande seaduse täiendamise seadus (534 SE), mis eraldab toimetulekutoetuse arvestamisel nn eluaseme üldkuludest jäätmeveokulud ning seeläbi pehmendab toimetulekutoetuse vajajatel jäätmekäitluse hinnatõusust tulenevaid täiendavaid kulutusi.

49 poolthäälega võeti vastu valitsuse algatatud piiriülese õhusaaste kauglevi 1979. aasta konventsiooni püsivate orgaaniliste saasteainete protokolliga ühinemise seadus (556 SE). Välisõhku paisatavate saasteainete heitkoguste kasv põhjustas olukorra, kus see muutus ohtlikuks inimese tervisele ja keskkonnale. Saasteainete heitkoguste kasvu vähendamiseks kirjutati Genfis 1979. aastal alla piiriülese õhusaaste kauglevi konventsioonile, mis jõustus 1983. aastal. Eesti ühines konventsiooniga 2000. aastal. Konventsioon kohustab konventsiooniosalisi rakendama asjakohaseid abinõusid saasteainete heitkoguste vähendamiseks eriti nendest saasteallikatest, mille mõju ulatub naaberriikide territooriumidele. Konventsiooni raames on praeguseks koostatud 8 protokolli, millest Eesti on juba ühinenud viiega.

Riigikogu lõpetas valitsuse algatatud perekonnaseaduse muutmise seaduse eelnõu (528 SE) teise lugemise.

Riigikogu katkestas valitsuse algatatud äriseadustiku muutmise seaduse eelnõu (552 SE) teise lugemise .

* * *

Infotunnis vastas peaminister Juhan Parts küsimustele õiguskorra kaitsest Eesti Vabariigis, haldusreformi salastamise ja politseitöö kohta. Majandus- ja kommunikatsiooniminister Andrus Ansip vastas küsimustele laenudega seonduva kohta.

Infotunnis esitatud küsimused ja nendele antud vastused ning Riigikogu istungi stenogramm on internetis aadressil:

http://web.riigikogu.ee/ems/plsql/stenograms.form

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside