Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Vastu võeti kaks otsust, lõpetati Eesti lipu seaduse teine lugemine ning esitajate ettepanekul võeti tagasi relvaveo uurimisega tegeleva komisjoni moodustamise OE.

Riigikogu võttis vastu järgmised otsused:

32 poolthäälega (vastu 1) Eestimaa Rahvaliidu fraktsiooni esitatud Riigikogu otsuse ”Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni moodustamine” muutmise (583 OE). Otsusega nimetati delegatsiooni asendusliikme Mart Opmanni asemele Toomas Alatalu.

28 poolthäälega võeti vastu väliskomisjoni esitatud Riigikogu otsuse ”Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsiooni Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni moodustamine” muutmine (586 OE). Otsusega arvati delegatsiooni koosseisust välja asendusliige Toomas Alatalu, uueks asendusliikmeks nimetati Toomas Varek.

Riigikogu lõpetas põhiseaduskomisjoni algatatud Eesti lipu seaduse eelnõu (470 SE) teise lugemise. Muudatusettepanekute läbivaatamisel toetas Riigikogu ettepanekut heisata Eesti lipp elu-, äri- ja büroohoonetele nii iseseisvuspäeval kui ka võidupühal ja taasiseseisvuspäeval. Samuti hääletati ettepaneku poolt arvata lipupäevade hulka 9. mai ”” Euroopa päev.

Algatajana võttis Eesti Keskerakonna fraktsioon menetlusest tagasi Riigikogu otsuse ”Riigikogu uurimiskomisjoni moodustamine 1994. aastal Eesti Vabariigi territooriumilt sõjatehnika väljaveo asjaolude väljaselgitamiseks” eelnõu (533 OE).

Istungi stenogrammi leiab aadressilt:

http://web.riigikogu.ee/ems/plsql/stenograms.form

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside