Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Iraagi missiooni pikendamise otsuse eelnõu läbis esimese lugemise.

Ametivande andis Riigikogu asendusliige Koit Pikaro.

Seoses ametisse astumisega andsid Riigikogu ees ametivande uue valitsuse liikmed peaminister Andrus Ansip, haridus- ja teadusminister Mailis Reps, justiitsminister Rein Lang, kaitseminister Jaak Jõerüüt, keskkonnaminister Villu Reiljan, kultuuriminister Raivo Palmaru, majandus- ja kommunikatsiooniminister Edgar Savisaar, põllumajandusminister Ester Tuiksoo, rahandusminister Aivar Sõerd, regionaalminister Jaan Õunapuu, siseminister Kalle Laanet, sotsiaalminister Jaak Aab, välisminister Urmas Paet ning minister Paul-Eerik Rummo.

President Arnold Rüütel kirjutas Riigikogu ees alla Vabariigi Presidendi otsusele Juhan Partsi juhitud valitsuse ametist vabastamise kohta.

Riigikogu võttis vastu neli seadust:

70 poolthäälega võeti vastu valitsuse algatatud keskkonnajärelevalve seaduse muutmise seadus (568 SE), mille alusel eristatakse riigi inspektorit kohaliku omavalitsuse inspektorist, kuna nende järelevalvekohustuste ulatus ei ole võrreldav. Kohaliku omavalitsuse keskkonnakaitseinspektor on linna- või vallavalitsuse või muu omavalitsusasutuse ametnik, kellele järelevalvekohustus on pandud asutusesisese tööjaotuse või volikogu otsusega. Kohaliku omavalitsuse inspektorid kontrollivad kohaliku omavalitsusüksuse volikogu kehtestatud keskkonnakaitse- ja -kasutusalaste otsuste järgimist ja neil on tegutsemisõigus töökohajärgse omavalitsusüksuse territooriumil. Riigi keskkonnainspektor kui riigi täitevvõimu esindaja ja sundi rakendav isik on kohaliku omavalitsuse inspektorist selgesti eristatud.

71 poolthäälega võeti vastu valitsuse algatatud turismiseaduse ja sellest tulenevalt teiste seaduste muutmise seadus (566 SE), mis uuendab majutusettevõtete regulatsiooni ning täpsustab ka üksikuid muid sätteid, mille rakendamise ja/või tõlgendamisega on praktikas esinenud probleeme. Majutusettevõtete regulatsiooni uuendamine on tingitud soovist ühtlustada majutusettevõtete tegutsemisõiguse saamise ning tegutsemisega seonduvad sätted analoogselt paljude teiste tegevusaladega, mille puhul on ette nähtud erinõuetega tegevusaladel tegutsevate ettevõtjate registreerimine. Elektroonne registreering majandustegevuse registris tagab avalikkusele senisest enam kättesaadavamal viisil registreeritud ettevõtete jälgimise ja lihtsustab järelevalve teostamist. Praegu tuleb tegutsemisõiguse saamiseks taotleda kohalikult omavalitsuselt majutusettevõtte tunnustamist. Tunnustamine toimub haldusakti andmisega. Seaduse kohaselt tuleb esitada linna- või vallavalitsusele taotlus majutusettevõttena tegutsemiseks. Enam ei hakata väljastama tegutsemisõiguse kohta haldusakti, vaid ettevõtja andmed kantakse registrisse.

69 poolthäälega võeti vastu valitsuse ning Riigikogu liikmete Marika Tuusi ja Kaarel Pürgi algatatud narkootiliste ja psühhotroopsete ainete seaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seadus (383 SE ja 567 SE), mis piirab narkootiliste ja psühhotroopsete ainete illegaalset käitlemist, kehtestab riigilõivud narkootiliste ja psühhotroopsete ainete ja nende lähteainetega tehtavate toimingute eest, loob riikliku narkomaaniaravi andmekogu ja sätestab ravimiseaduse muudatusega piirangud, et tagada apteegiteenuse ühtlasem jaotus terves riigis.

67 poolthäälega võeti vastu valitsuse algatatud surma põhjuse tuvastamise seadus (557 SE), millega sätestatakse surma põhjuse tuvastamise, surmast teavitamise ja patoloogiaalase tegevuse tingimused ja kord, kohtuarstliku lahangu ja kohtuekspertiisi tegemise alused, surnukeha, elundite ja kudede kasutamine õppe- ja teadustöös, surma põhjuse tuvastamise ja patoloogialase tegevuse finantseerimine, surma põhjuste andmete kogumine ning järelevalve seaduse täitmise üle.

Riigikogu lõpetas nelja eelnõu teise lugemise:

valitsuse algatatud keskkonnaseire seaduse muutmise seaduse eelnõu (579 SE);

valitsuse algatatud tulumaksuseaduse, sotsiaalmaksuseaduse ja maksukorralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (596 SE);

valitsuse algatatud tubakaseaduse eelnõu (350 SE);

valitsuse algatatud rahvastikuregistri seaduse muutmise seaduse eelnõu (485 SE).

Riigikogu lõpetas nelja eelnõu esimese lugemise:

valitsuse esitatud Riigikogu otsuse ”Eesti kaitseväe üksuste kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel konfliktijärgsel julgeolekutagamismissioonil Kuveidis, Kataris, Bahreinis ja Iraagis” eelnõu (609 OE);

valitsuse algatatud t ehnilise normi ja standardi seaduse muutmise seaduse eelnõu (604 SE);

valitsuse algatatud Riigikontrolli seaduse ja kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (614 SE);

Isamaaliidu fraktsiooni algatatud Riigikontrolli seaduse ja kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (603 SE).

* * *

Valitsus võttis algatajana menetlusest tagasi keeleseaduse muutmise seaduse eelnõu (597 SE).

* * *

Infotunnis enne istungi algust vastasid Riigikogu liikmete kohapeal esitatud küsimustele peaminister Juhan Partsi valitsuse välisminister Rein Lang, sotsiaalminister Marko Pomerants ja minister Paul-Eerik Rummo.

Infotunnis esitatud küsimused ja nendele antud vastused ning Riigikogu istungi stenogramm on internetis aadressil:

http://web.riigikogu.ee/ems/plsql/stenograms.form

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside