Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Jõululaupäev on nüüd riigipüha ja vaba päev.

Riigikogu võttis vastu kolm seadust:

38 poolthäälega (34 vastu) võeti vastu Riigikogu liikme Evelyn Sepa algatatud avaliku teenistuse seaduse ning riigiteenistujate ametinimetuste ja palgaastmestiku seaduse muutmise seadus (563 SE). Seadusega kõrvaldatakse takistused soolise võrdõiguslikkuse voliniku ametisse nimetamiseks. Selleks muudetakse nii avaliku teenistuse kui ka riigiteenistujate ametinimetuste ja palgaastmestiku seadust. Voliniku valiku ja palgaga seotud küsimused on reguleeritud soolise võrdõiguslikkuse seadusega. Kuid tema ametipalga määramiseks ja vastava palga arvutamiseks on vajalik antud seaduses fikseeritud muudatused nimetatud seadustesse sisse viia.

67 poolthäälega (1 erapooletu) võeti vastu Eesti Keskerakonna fraktsiooni algatatud okupatsioonirežiimide poolt represseeritud isiku seaduse § 13 lõike 1 muutmise seadus (532 SE). Seadusega muudetakse pensioniõigusliku staaži arvutamise korda, mille kohaselt represseeritud isiku vahi alt, kinnipidamiskohast või asumiselt vabanemisele järgnenud aeg kuni Eestisse elama asumise õiguse andmiseni arvutatakse pensioniõigusliku staaži hulka senise pooleteistkordse asemel kolmekordselt .

69 poolthäälega võeti vastu Eesti Keskerakonna fraktsiooni algatatud pühade ja tähtpäevade seaduse § 2 ning töö- ja puhkeaja seaduse § 25 muutmise seadus (576 SE). Vastavalt seadusele muudetakse jõululaupäev (24. detsember) riigipühaks ja puhkepäevaks.

Riigikogu lõpetas Riigikogu liikmete Väino Linde ja Ain Seppiku algatatud Riigikogu töökorra seaduse muutmise seaduse eelnõu (613 SE) esimese lugemise. Isamaaliidu fraktsioon tegi ettepaneku eelnõu esimesel lugemisel tagasi lükata. Hääletustulemus: 19 poolt, 43 vastu, 1 erapooletu. Eelnõu jäi menetlusse.

Algatajad võtsid menetlusest tagasi Riigikogu liikmete Mihhail Stalnuhhini, Vilja Savisaare, Toivo Tootseni, Küllo Arjaka, Mailis Repsi, Eldar Efendijevi, Vladimir Velmani ja Nelli Privalova algatatud kaugkütteseaduse muutmise seaduse eelnõu (591 SE).

Istungi stenogrammi leiab aadressilt:

http://web.riigikogu.ee/ems/plsql/stenograms.form

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside