Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Võeti vastu üks seadus, kokku menetleti kahte eelnõu.

Riigikogu võttis vastu Riigikogu liikme Jüri Saare algatatud looduskaitseseaduse § 91 muutmise seaduse (606 SE). Seaduse vastuvõtmise poolt hääletas 63 Riigikogu liiget, vastu ega erapooletuid polnud. Seadusega pikendatakse majandustegevuse ajutisi piiranguid aladel, mis asuvad väljaspool kaitsealasid, kuid kuuluvad Natura 2000 võrgustikku. Need on alad, kus esinevad EÜ nõukogu direktiiviga kaitstavate loomade, lindude ja taimede elupaigad või elupaigatüübid. Seadusega sätestatakse ajutised majandustegevuse piirangud kuni vastava kaitsekorra kehtestamiseni või selle kehtetuks tunnistamiseni, kuid mitte kauemaks kui 1. mai 2007. Nimetatud piirang annab maaomanikele garantii, et isegi kui haldusorgan ei võta ette samme kaitsekorra kehtetuks tunnistamiseks, ei jää ajutised piirangud alatiseks kehtima.

Rahanduskomisjoni ettepanekul lükkas Riigikogu 43 poolthäälega (vastu 3) menetlusest tagasi Riigikogu liikmete Mark Soosaare, Peeter Kreitzbergi, Jaanus Marrandi, Olev Laanjärve ja Harri Õunapuu algatatud riigieelarve seaduse muutmise seaduse eelnõu (565 SE).

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside