Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Erakorralised istungjärgud. Päevakorras 2 küsimust: põhiseaduse muutmine ja riigikontrolöri ametisse nimetamine.

50 Riigikogu liikme ettepanekul kokkukutsutud Riigikogu erakorralisel istungjärgul oli päevakorras 40 Riigikogu liikme algatatud Eesti Vabariigi põhiseaduse muutmise seaduse eelnõu kohaliku omavalitsuse volikogu valimiseks neljaks aastaks (1181 SE) kolmas lugemine. Riigikogu kodukorra seaduse kohaselt nõutud neljaviiendikulise häälteenamusega otsustas Riigikogu põhiseaduse muutmise eelnõu käsitleda kiireloomulisena. Põhiseaduse muutmise seaduse eelnõu kiireloomulisena menetlemine tähendab, et eelnõu võib panna hääletamisele ja selle vastu võtmiseks on vaja kahekolmandikulist häälteenamust. Riigikogu võttis Eesti Vabariigi põhiseaduse muutmise seaduse kohaliku omavalitsuse volikogu valimiseks neljaks aastaks vastu 91 poolthäälega, vastu ei hääletanud ega erapooletuks ei jäänud keegi. Seadus jõustub 2005. aasta 17. oktoobril.

Vabariigi Presidendi ettepanekul kokkukutsutud Riigikogu erakorralisel istungjärgul oli päevakorras Riigikogu juhatuse algatatud Mihkel Oviiri riigikontrolöri ametisse nimetamise otsuse eelnõu (1307 OE) arutelu. Riigikogu otsustas salajasel hääletamisel nimetada Mihkel Oviiri riigikontrolöri ametisse. Otsuse poolt hääletas 69, vastu 16 ja erapooletuks jäi 1 Riigikogu liige.

Tagasiside