Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Ülevaade Riigikogu infotunnist ja istungil arutatud päevakorrapunktidest.

Infotunnis vastasid ministrid Riigikogu liikmete küsimustele.

Peaminister Juhan Parts vastas Kaarel Pürgi küsimusele lisaeelarve, Tõnis Lukase küsimusele sotsiaalhoolekande seaduse täitmise, Andres Tarandi küsimusele Vabariigi Valitsuse seaduse muutmise ja Siiri Oviiri küsimusele pensionide kohta.

Siseminister Margus Leivo vastas Ain Seppiku küsimusele haldusreformi, Kadi Pärnitsa küsimusele ministeeriumi töökorralduse ja Olev Laanjärve küsimusele munitsipaalpolitsei kohta.

Minister Paul-Eerik Rummo vastas Peep Aru küsimusele koalitsioonileppest tulenevate kohustuste täitmise, Mark Soosaare küsimusele Eesti riigi ülesehitamisel erinevate rahvuste osalemise, Leino Mägi küsimusele integratsiooniprojektide rahastamise ja Raivo Järvi küsimusele rahvuslikele kultuuriseltsidele riigipoolse abi andmise kohta.

Riigikogu arutas järgmisi päevakorrapunkte:

52 poolthäälega võeti vastu põhiseaduskomisjoni esitatud Riigikogu otsus ”Riigikogu otsuse ”Korruptsioonivastase seaduse kohaldamise erikomisjoni moodustamine” muutmine” (36 OE). Otsus näeb ette erikomisjoni moodustamise järgmises koosseisus: Avo Üprus (asendusliige Siim-Valmar Kiisler), Eiki Nestor (asendusliige Kadi Pärnits), Evelyn Sepp (asendusliige Harri Õunapuu), Leino Mägi (asendusliige Silver Meikar), Margi Ein (asendusliige Koit Prants) ja Trivimi Velliste (asendusliige Andres Herkel).

59 poolthäälega võeti vastu õiguskantsleri ettepanek sotsiaalhoolekande seaduse kooskõlla viimiseks Eesti Vabariigi põhiseadusega. Sotsiaalkomisjonile tehti ülesandeks algatada vastav eelnõu.

52 poolthäälega (1 erapooletu) võeti vastu õiguskantsleri ettepanek 1. jaanuaril 2003. aastal jõustunud maksukorralduse seaduse § 163 lõike 2 kooskõlla viimiseks Eesti Vabariigi põhiseadusega. Rahanduskomisjonile tehti ülesandeks algatada vastav eelnõu.

Vabariigi Valitsuse esitatud Riigikogu otsuse ”Eesti kaitseväe üksuste kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel konfliktijärgsel julgeolekutagamismissioonil Kuveidis, Kataris, Bahreinis ja Iraagis” eelnõu (11 OE) esimene lugemine otsustati lõpetada. Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on 5. mai kell 10.00.

Tagasiside