Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Ülevaade infotunnist ja Riigikogu istungist.

Infotunnis vastasid ministrid Riigikogu liikmete küsimustele.

Justiitsminister Ken-Marti Vaher vastas Trivimi Velliste küsimusele karistuse täideviimise, Eiki Nestori küsimusele abiministrite ja Evelyn Sepa küsimusele justiitsministri vastutusala kohta.

Rahandusminister Tõnis Palts vastas Jüri Åœehovtsevi küsimusele kütuseaktsiisi, Tõnis Lukase küsimusele riiklike muuseumide ehitamise, Vilja Savisaare küsimusele tervishoiuasutuste investeeringute ja Andres Tarandi küsimusele koalitsioonileppe kohta.

Kultuuriminister Urmas Paet vastas Enn Eesmaa küsimusele kultuuriobjektide rahastamise, Mark Soosaare küsimusele välismaal Eesti kultuuri tutvustamise, Katrin Saksa küsimusele kommertskanalite telereklaami, Olev Laanjärve küsimusele Sihtasutuse Tallinna lauluväljaku rahastamise, Mihhail Stalnuhhini küsimusele Sihtasutuse Narva Aleksandri kiriku ja Andres Herkeli küsimusele kirjandusklassika programmi kohta.

Riigikogu võttis vastu järgmised otsused:

69 poolthäälega (1 vastu, 3 erapooletut) võeti vastu Vabariigi Valitsuse esitatud Riigikogu otsus ”Eesti kaitseväe üksuste kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel konfliktijärgsel julgeolekutagamismissioonil Kuveidis, Kataris, Bahreinis ja Iraagis” (11 OE). Riigikogu otsustas kasutada Eesti kaitseväe üksusi isikkoosseisuga kuni 55 kaitseväelast ühe 6-kuulise rotatsiooniperioodi vältel Ameerika Ühendriikide ning rahvusvaheliste koalitsioonivägede poolt juhitaval konfliktijärgsel julgeolekutagamismissioonil rahvusvaheliste koalitsioonivägede koosseisus Kuveidis, Kataris, Bahreinis ja Iraagis tähtajaga kuni üks aasta alates Eesti üksuste lähetamisest missioonipiirkonda.

70 poolthäälega võeti vastu põhiseaduskomisjoni esitatud Riigikogu otsus ”Riigikogu julgeolekuasutuste järelevalve komisjoni moodustamine” (41 OE). Komisjoni koosseisu kuuluvad järgmised Riigikogu liikmed: Ain Seppik (asendusliige Vilja Savisaar), Mart Laar (asendusliige Tõnis Lukas), Mart Opmann (asendusliige Rein Randver), Toomas Hendrik Ilves (asendusliige Ivari Padar), Olari Taal (asendusliige Taavi Veskimägi) ja Väino Linde (asendusliige Märt Rask).

Riigikogu otsustas lõpetada järgmiste eelnõude esimese lugemise:

Vabariigi Valitsuse algatatud väetiseseaduse eelnõu (5 SE). Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg maaelukomisjonile on 14. mai kell 10.00.

Vabariigi Valitsuse algatatud riigipiiri seaduse muutmise seaduse eelnõu (6 SE). Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg põhiseaduskomisjonile on 21. mai kell 18.00.

Vabariigi Valitsuse algatatud Euroopa Liidu liikmesriigist ebaseaduslikult väljaviidud kultuuriväärtuste tagastamise seaduse eelnõu (20 SE). Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg kultuurikomisjonile on 21. mai kell 18.00.

Vabariigi Valitsuse algatatud rahvusvaheliste vaidluste rahumeelse lahendamise konventsiooniga ühinemise seaduse eelnõu (9 SE). Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg õiguskomisjonile on 21. mai kell 12.00.

Vabariigi Valitsuse algatatud asjaõigusseaduse rakendamise seaduse ja maakatastriseaduse muutmise seaduse eelnõu (30 SE). Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg õiguskomisjonile on 21. mai kell 18.00.

Vabariigi Valitsuse algatatud piiriülese õhusaaste kauglevi 1979. aasta konventsiooni väävli heitkoguste edasise vähendamise protokolliga ühinemise seaduse eelnõu (10 SE). Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg keskkonnakomisjonile on 21. mai kell 18.00.

Vabariigi Valitsuse algatatud Kirde-Atlandi tulevase mitmepoolse kalanduskoostöö konventsiooniga ühinemise seaduse eelnõu (34 SE). Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg keskkonnakomisjonile on 8. mai kell 10.00.

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside