Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu võttis vastu 4 erineva nõukogu liikmete nimetamise otsused.

Majanduskomisjoni kui juhtivkomisjoni ettepanekul lõpetati Vabariigi Valitsuse algatatud 1974. aasta rahvusvahelise konventsiooni inimelude ohutusest merel 1988. aasta protokolliga ühinemise seaduse eelnõu (8 SE) esimene lugemine. Muudatusettepanekud tuleb juhtivkomisjonile esitada 27. maiks kella 18.00.

Põhiseaduskomisjoni kui juhtivkomisjoni ettepanekul lõpetati Isamaaliidu fraktsiooni algatatud Riigikogu valimise seaduse muutmise seaduse eelnõu (16 SE) esimene lugemine. Muudatusettepanekud tuleb juhtivkomisjonile esitada 27. maiks kella 18.00.

Isamaaliidu fraktsiooni algatatud Riigikogu valimise seaduse, kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse ning karistusseadustiku muutmise ja täiendamise seaduse eelnõu (23 SE) langes esimesel lugemisel menetlusest välja. Põhiseaduskomisjon kui juhtivkomisjon tegi ettepaneku esimest lugemist mitte lõpetada, mille poolt hääletas 55 Riigikogu liiget, vastu oli 11 ja erapooletuid 5.

Riigikogu võttis 65 poolthäälega vastu rahanduskomisjoni esitatud hasartmängumaksust toetuste määramise nõukogu moodustamise otsuse (42 OE). Nõukogusse kuuluvad Riigikogu liikmed Jaak Allik, Kaarel Pürg, Indrek Raudne, Katrin Saks, Helir-Valdor Seeder ja Andres Taimla, Sotsiaalministeeriumi asekantsler Riho Raudoja, Haridus- ja Teadusministeeriumi kantsler Peep Ratas ning Kultuuriministeeriumi kantsler Siim Sukles. Otsuse vastu ei hääletanud keegi, erapooletuks jäi 1 Riigikogu liige.

Riigikogu võttis 71 poolthäälega vastu kultuurikomisjoni esitatud ringhäälingunõukogu liikmete nimetamise otsuse (45 OE). Nõukogu liikmeteks nimetati Riigikogu liikmed Jaak Allik, Peep Aru, Peeter Kreitzberg, Katrin Saks ja Ela Tomson. Vastavalt Riigikogu 2000. aasta 11. aprilli otsusele kuuluvad nõukogusse samuti ringhäälingu ülesannete täitmiseks vajalike valdkondade asjatundjad Andres Jõesaar, Andres Root, Hagi Šein ja Silva Tomingas. Nimetatud liikmete volitused kestavad 2005. aasta 11. aprillini. Otsuse vastu ei hääletanud keegi, erapooletuks jäi 2 Riigikogu liiget.

Riigikogu võttis 55 poolthäälega vastu kultuurikomisjoni esitatud Rahvusooperi nõukogu liikmete nimetamise otsuse (46 OE). Nõukogu liikmeteks nimetati Riigikogu liikmed Olav Aarna, Tunne Kelam ning Signe Kivi. Otsuse vastu ei hääletanud ega erapooletuks ei jäänud keegi.

Riigikogu võttis 57 poolthäälega vastu kultuurikomisjoni esitatud Eesti Rahvusraamatukogu nõukogu liikmete nimetamise otsuse (47 OE). Nõukogu liikmeteks nimetati Riigikogu liikmed Rein Aidma, Margi Ein, Peeter Tulviste ja Ülo Vooglaid ning raamatukogu töövaldkondade asjatundjad Marge Tiidus ja Ilmar Vaaro. Otsuse vastu ei hääletanud ega erapooletuks ei jäänud keegi.

Sotsiaalkomisjoni kui juhtivkomisjoni ettepanekul lõpetati Eesti Keskerakonna fraktsiooni algatatud Eesti Vabariigi seaduse ”Kohtuväliselt represseeritud ja alusetult süüdimõistetud isikute rehabiliteerimise kohta” ning riikliku pensionikindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (21 SE) esimene lugemine. Muudatusettepanekud tuleb juhtivkomisjonile esitada 26. maiks kella 12.00.

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside