Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Eesti Panga president Vahur Kraft andis ülevaate Eesti Panga 2002. aasta majandustegevusest.

Finantsinspektsiooni juhatuse esimees Andres Trink esines ettekandega Finantsinspektsiooni 2002. aasta aruande kohta.

Kuulanud ära ülevaate Eesti Panga 2002. aasta majandustegevusest ning Finantsinspektsiooni 2002. aasta aruande lõpetas Riigikogu rahanduskomisjoni kui juhtivkomisjoni ettepanekul rahanduskomisjoni esitatud Eesti Panga 2002. aasta aruande kinnitamise otsuse eelnõu (43 OE) esimese lugemise. Muudatusettepanekud tuleb juhtivkomisjonile esitada täna, 27. mail kella 14.00.

Rahanduskomisjoni kui juhtivkomisjoni ettepanekul lõpetati komisjoni enda algatatud maksukorralduse seaduse § 163 muutmise seaduse eelnõu (59 SE) esimene lugemine. Muudatusettepanekud tuleb juhtivkomisjonile esitada 28. maiks kella 12.00.

Sotsiaalkomisjoni kui juhtivkomisjoni ettepanekul lõpetati komisjoni enda algatatud sotsiaalhoolekande seaduse muutmise seaduse eelnõu (67 SE) esimene lugemine. Muudatusettepanekud tuleb juhtivkomisjonile esitada 29. maiks kella 12.00.

Riigikogu võttis 63 poolthäälega vastu keskkonnakomisjoni esitatud Riigimetsa Majandamise Keskuse nõukogu liikmete nimetamise otsuse (50 OE). Riigimetsa Majandamise Keskuse nõukogu liikmeteks nimetati Riigikogu liikmed Küllo Arjakas ja Rein Randver. Otsuse vastu ei hääletanud ega erapooletuks ei jäänud keegi.

Sotsiaalkomisjoni kui juhtivkomisjoni ettepanekul lõpetati Mõõdukate fraktsiooni algatatud riiklike peretoetuste seaduse muutmise seaduse eelnõu (33 SE) esimene lugemine. Muudatusettepanekud tuleb juhtivkomisjonile esitada 2. juuniks kella 12.00.

Sotsiaalkomisjoni kui juhtivkomisjoni ettepanekul lõpetati Isamaaliidu fraktsiooni algatatud sotsiaalhoolekande seaduse muutmise seaduse eelnõu (19 SE) esimene lugemine. Muudatusettepanekud tuleb juhtivkomisjonile esitada 29. maiks kella 12.00.

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside