Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Ülevaade Riigikogu infotunnist ja istungist.

Infotunnis vastasid ministrid Riigikogu liikmete küsimustele.

Haridus- ja teadusminister Toivo Maimets vastas Tõnis Lukase küsimusele õpetajate palkade väljamaksmise, Kaarel Pürgi küsimusele pedagoogide palkade, Mailis Ranna küsimusele õpetajate tööaja, Eiki Nestori küsimusele Eesti koolivõrgu, Reet Roosi küsimusele 21. sajandi kooli ja RIPi rahastamise põhimõtete, Ela Tomsoni küsimusele EV haridusseaduse muutmise seaduse eelnõu, Avo Üpruse küsimusele 145 miljoni krooni kasutamise, Siim-Valmar Kiisleri küsimusele erakoolidega riiklike tellimuste lepingute sõlmimise ja Mark Soosaare küsimusele maakoolide tuleviku kohta.

Majandus- ja kommunikatsiooniminister Meelis Atonen vastas Helir-Valdor Seederi küsimusele teede remondi ning Imre Sooääre küsimusele Vabariigi Valitsuse ja ministeeriumidevahelise püsiühenduse komisjoni kohta.

Põllumajandusminister Tiit Tammsaar vastas Ivari Padari küsimusele turukaitsemeetmete, Katrin Saksa küsimusele talude lastelaagrite, Mihhail Stalnuhhini küsimusele Narva tollipunkti ja Arnold Kimberi küsimusele toiduaineid käitlevate ettevõtete tunnustamise kohta.

Riigikogu võttis vastu järgmised seadused:

45 poolthäälega võeti vastu Vabariigi Valitsuse algatatud piiriülese õhusaaste kauglevi 1979. aasta konventsiooni väävli heitkoguste edasise vähendamise protokolliga ühinemise seadus (10 SE). Nimetatud protokolliga ühinemisega võttis Eesti endale kohustuse vähendada väävli heitkoguseid 2005. aastaks 35% võrra ja 2010. aastaks 40% võrra, võttes aluseks 1980. aasta taseme.

52 poolthäälega võeti vastu Vabariigi Valitsuse algatatud rahvusvaheliste vaidluste rahumeelse lahendamise konventsiooniga ühinemise seadus (9 SE). Konventsiooniga luuakse põhialused rahvusvaheliste vaidluste lahendamiseks lepitusmenetluse ja vahekohtupidamise kaudu. Lisaks kahe riigi vaheliste vaidlustele on konventsiooni alusel võimalik lahendada ka niisuguseid vaidlusi, kus vaid üheks osapooleks on riik kui rahvusvahelise õiguse subjekt.

Riigikogu võttis vastu järgmised otsused:

47 poolthäälega võeti vastu Riigikohtu esimehe esitatud Riigikogu otsus ”Riigikohtu liikme Hele-Kai Remmeli kohtunikuametist vabastamine” (60 OE). Hele-Kai Remmel vabastati ametist tema enda soovil seoses pensionile minekuga.

53 poolthäälega võeti vastu rahanduskomisjoni esitatud Riigikogu otsus ”Audiitorite nimetamine Eesti Panga 2003. aasta tegevuse kontrollimiseks” (74 OE). Otsusega nimetati audiitoriteks AS Deloitte & Touche Audit audiitorid Veiko Hintsov ja Villu Vaino.

48 poolthäälega ( 29 vastuhäält) võeti vastu sotsiaalkomisjoni esitatud Riigikogu otsus ”Eesti Haigekassa nõukogu liikme nimetamine” (63 OE). Otsus nimetas Eesti Haigekassa nõukogu liikmeks Riigikogu liikme Toomas Teini.

67 poolthäälega võeti vastu sotsiaalkomisjoni esitatud Riigikogu otsus ”Sihtasutuse Eesti Geenivaramu nõukogu liikmete nimetamine” (64 OE). Otsusega nimetati nõukogu liikmeteks Riigikogu liikmed Urmo Kööbi, Koit Prants ja Vilja Savisaar.

Riigikogu lõpetas järgmiste eelnõude teise lugemise:

Vabariigi Valitsuse algatatud seaduse ”Riigi 2003. aasta lisaeelarve” eelnõu (49 SE). Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg rahanduskomisjonile on 5. juuni kell 10.00.

Vabariigi Valitsuse algatatud riigipiiri seaduse muutmise seaduse eelnõu (6 SE).

Vabariigi Valitsuse algatatud Vabariigi Valitsuse seaduse, avaliku teenistuse seaduse, korruptsioonivastase seaduse ning riigiteenistujate ametinimetuste ja palgaastmestiku seaduse muutmise seaduse eelnõu (57 SE). Isamaaliidu fraktsiooni ettepanek teine lugemine katkestada ei leidnud toetust. Hääletustulemused: 20 poolt, 44 vastu.

Vabariigi Valitsuse algatatud väetiseseaduse eelnõu (5 SE).

Vabariigi Valitsuse algatatud söödaseaduse muutmise seaduse eelnõu (66 SE).

Vabariigi Valitsuse algatatud Euroopa Liidu liikmesriigist ebaseaduslikult väljaviidud kultuuriväärtuste tagastamise seaduse eelnõu (20 SE).

Vabariigi Valitsuse algatatud etendusasutuse seaduse eelnõu (4 SE).

Rahanduskomisjoni algatatud maksukorralduse seaduse § 163 muutmise seaduse eelnõu (59 SE).

Riigikogu katkestas järgmise eelnõu teise lugemise:

Vabariigi Valitsuse algatatud asjaõigusseaduse rakendamise seaduse ja maakatastriseaduse muutmise seaduse eelnõu (30 SE). Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg õiguskomisjonile on 5. juuni kell 12.00.

Riigikogu lõpetas järgmiste eelnõude esimese lugemise:

Vabariigi Valitsuse algatatud riikliku pensionikindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (71 SE). Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg sotsiaalkomisjonile on 5. juuni kell 10.00.

Eesti Keskerakonna fraktsiooni algatatud riikliku pensionikindlustuse seaduse § 61 muutmise seaduse eelnõu (22 SE). Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg sotsiaalkomisjonile on 9. juuni kell 10.00.

Rahanduskomisjoni algatatud käibemaksuseaduse § 5 lõike 2 muutmise seaduse eelnõu (44 SE). Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg rahanduskomisjonile on 5. juuni kell 10.00.

Eesti Keskerakonna fraktsiooni algatatud põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 321 muutmise seaduse eelnõu (24 SE). Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg kultuurikomisjonile on 9. juuni kell 11.00.

Isamaaliidu fraktsiooni algatatud õppetoetuste seaduse eelnõu (31 SE). Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg kultuurikomisjonile on 12. juuni kell 10.00.

Eesti Reformierakonna fraktsiooni, Ühendus Vabariigi Eest ”” Res Publica fraktsiooni ja Eestimaa Rahvaliidu fraktsiooni algatatud Eesti Vabariigi haridusseaduse muutmise seaduse eelnõu (69 SE). Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg kultuurikomisjonile on 5. juuni kell 10.00.

Riigikogu liikmete Jüri Šehovtsovi, Liina Tõnissoni ja Toomas Vareki algatatud alkoholi-, tubaka- ja kütuseaktsiisi seaduse § 68 lg 1 muutmise seaduse eelnõu (37 SE). Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg rahanduskomisjonile on 5. juuni kell 10.00.

Riigikogu ei lõpetanud järgmise eelnõu esimest lugemist:

Ettepaneku Eesti Keskerakonna fraktsiooni algatatud eluruumide erastamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (25 SE) esimese lugemise mittelõpetamiseks tegi juhtivkomisjonina majanduskomisjon. Hääletustulemused: 45 poolt, 19 vastu. Eelnõu langes menetlusest välja.

Istung lõppes kell 20.08.

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside