Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Täiskogu istungil oli arutusel 12 seaduseelnõu.

Majanduskomisjoni kui juhtivkomisjoni ettepanekul lõpetati Vabariigi Valitsuse algatatud Euroopa Ühenduste ja nende liikmesriikide ning Eesti Vabariigi vahelise assotsieerumislepingu (Euroopa lepingu) tööstustoodete vastavushindamise ja tunnustamise protokolli (PECA) ratifitseerimise seaduse eelnõu (72 SE) esimene lugemine. Muudatusettepanekud tuleb juhtivkomisjonile esitada täna, 10. juunil kella 12.00-ks.

Õiguskomisjoni kui juhtivkomisjoni ettepanekul lõpetati Vabariigi Valitsuse algatatud asjaõigusseaduse rakendamise seaduse, maakatastriseaduse, investeerimisfondide seaduse ja Eesti väärtpaberite keskregistri seaduse muutmise seaduse eelnõu (30 SE) teine lugemine.

Õiguskomisjoni kui juhtivkomisjoni ettepanekul lõpetati komisjoni enda algatatud kohtutäituri seaduse muutmise seaduse eelnõu (80 SE) esimene lugemine. Muudatusettepanekud tuleb juhtivkomisjonile esitada täna, 10. juunil kella 15.00-ks.

Sotsiaalkomisjoni kui juhtivkomisjoni ettepanekul lõpetati Vabariigi Valitsuse algatatud riikliku pensionikindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (71 SE) teine lugemine.

Kultuurikomisjoni kui juhtivkomisjoni ettepanekul lõpetati Eesti Reformierakonna fraktsiooni, Ühenduse Vabariigi Eest – Res Publica fraktsiooni ja Eestimaa Rahvaliidu fraktsiooni algatatud Eesti Vabariigi haridusseaduse muutmise seaduse eelnõu (69 SE) teine lugemine.

Ühenduse Vabariigi Eest – Res Publica fraktsiooni, Eesti Reformierakonna fraktsiooni ja Eestimaa Rahvaliidu fraktsiooni ettepanekul katkestati sotsiaalkomisjoni algatatud sotsiaalhoolekande seaduse muutmise seaduse eelnõu (67 SE) teine lugemine. Muudatusettepanekud tuleb juhtivkomisjonile esitada 26. juuniks kella 18.00-ks.

Rahanduskomisjoni kui juhtivkomisjoni ettepanekul lõpetati Riigikogu liikmete Jüri Šehovtsovi, Liina Tõnissoni ja Toomas Vareki algatatud alkoholi-, tubaka- ja kütuseaktsiisi § 68 lõike 1 muutmise seaduse eelnõu (37 SE) teine lugemine.

Ühenduse Vabariigi Eest – Res Publica fraktsiooni, Eesti Reformierakonna fraktsiooni ja Eestimaa Rahvaliidu fraktsiooni ettepanekul katkestati Isamaaliidu fraktsiooni algatatud sotsiaalhoolekande seaduse muutmise seaduse eelnõu (19 SE) teine lugemine. Muudatusettepanekud tuleb juhtivkomisjonile esitada 26. juuniks kella 16.00-ks.

Rahanduskomisjoni kui juhtivkomisjoni ettepanekul lõpetati komisjoni enda algatatud käibemaksuseaduse § 5 lõike 2 muutmise seaduse eelnõu (44 SE) teine lugemine.

Sotsiaalkomisjoni kui juhtivkomisjoni ettepanekul lõpetati Mõõdukate fraktsiooni algatatud riiklike peretoetuste seaduse täiendamise seaduse eelnõu (32 SE) esimene lugemine. Muudatusettepanekud tuleb juhtivkomisjonile esitada 26. juuniks kella 16.00-ks.

Rahanduskomisjoni kui juhtivkomisjoni ettepanekul lõpetati Isamaaliidu fraktsiooni algatatud tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (18 SE) esimene lugemine. Muudatusettepanekud tuleb juhtivkomisjonile esitada 8. septembriks kella 12.00-ks.

Rahanduskomisjoni kui juhtivkomisjoni ettepanekul lõpetati Isamaaliidu fraktsiooni algatatud maamaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (35 SE) esimene lugemine. Muudatusettepanekud tuleb juhtivkomisjonile esitada 8. septembriks kella 12.00-ks.

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside