Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Ülevaade infotunnist ja istungist.

Infotunnis vastasid ministrid Riigikogu liikmete küsimustele.

Justiitsminister Ken-Marti Vaher vastas Kadi Pärnitsa küsimusele avaliku teenistuse ja Andres Herkeli küsimusele abiministri institutsiooni kohta.

Keskkonnaminister Villu Reiljan vastas Helir-Valdor Seederi küsimusele maamaksu ja Leino Mägi küsimusele Prangli liivamaardlast liiva kaevandamise loa andmise kohta.

Riigikogu võttis vastu järgmised seadused:

59 poolthäälega (22 vastuhäält) võeti vastu Vabariigi Valitsuse algatatud seadus ”Riigi 2003. aasta lisaeelarve” (49 SE). Lisaeelarve maht on 1 116 654 787 krooni.

75 poolthäälega võeti vastu Vabariigi Valitsuse algatatud riigipiiri seaduse muutmise seadus (6 SE). Seaduse mõjuks on piirivalvele tema tööks parema õigusliku baasi loomine.

77 poolthäälega võeti vastu Vabariigi Valitsuse algatatud väetiseseadus (5 SE). Seadus sätestab väetisele ja selle käitlemisele esitatavad nõuded, mis tagavad väetise ohutuse inimese ja looma elule ja tervisele, varale ja keskkonnale ning väetise soodsa mõju taimele ja taimekasvatussaadusele.

56 poolthäälega (14 vastuhäält) võeti vastu Vabariigi Valitsuse algatatud Vabariigi Valitsuse seaduse, avaliku teenistuse seaduse, korruptsioonivastase seaduse ning riigiteenistujate ametinimetuste ja palgaastmestiku seaduse muutmise seadus (57 SE). Seadusega luuakse võimalus nimetada igas ministeeriumis ametisse abiminister, kelle täpsemad tööülesanded kehtestab minister oma käskkirjaga.

72 poolthäälega (1 erapooletu) võeti vastu Vabariigi Valitsuse algatatud söödaseaduse muutmise seadus (66 SE). Seadus kõrvaldab söödaseaduse rakendamisel praktikas juba tekkinud probleemid ja väldib neid probleeme, mille tekkimist on hetkel ette näha.

70 poolthäälega võeti vastu Vabariigi Valitsuse algatatud Euroopa Liidu liikmesriigist ebaseaduslikult väljaviidud kultuuriväärtuste tagastamise seadus (20 SE). Seadus reguleerib Euroopa Liidu liikmesriigi territooriumilt ebaseaduslikult väljaviidud ning Eestisse toodud kultuuriväärtuste tagastamist Euroopa Liidu liikmesriigile.

66 poolthäälega (1 vastuhääl) võeti vastu Vabariigi Valitsuse algatatud etendusasutuse seadus (4 SE). S eadus sätestab etendusasutuse mõiste ning etendusasutuse tegevuse korraldamise ja rahastamise ning etendusasutuse aruandluse alused

65 poolthäälega võeti vastu rahanduskomisjoni algatatud maksukorralduse seaduse § 163 muutmise seadus (59 SE). Seadus viib vastavalt õiguskantsleri ettepanekule seaduse vastavusse põhiseadusega. Muudetud säte puudutab isikuid, kellele on selle alusel esitatud intressinõue.

55 poolthäälega võeti vastu Vabariigi Valitsuse algatatud 1974. aasta rahvusvahelise konventsiooni inimelude ohutusest merel 1988. aasta protokolliga ühinemise seadus (8 SE). 1988. aasta protokoll ühtlustab laeva ülevaatuste korraldamise ja tunnistuste väljaandmise kooskõlas 1974. aasta konventsiooniga.

56 poolthäälega võeti vastu Vabariigi Valitsuse algatatud inimõiguste ja biomeditsiini konventsiooni inimelundite ja -kudede siirdamist käsitleva lisaprotokolli ratifitseerimise seadus (56 SE). Lisaprotokolli ratifitseerimise seadus loob õigusliku aluse protokolli rakendamisele Eesti Vabariigis.

Riigikogu võttis vastu järgmise otsuse:

50 poolthäälega võeti vastu rahanduskomisjoni esitatud Riigikogu otsus ”Sihtasutuse Keskkonnainvesteeringute Keskus nõukogu liikmete nimetamine” (82 OE). Nõukogu liikmeteks nimetati Riigikogu liikmed Henn Pärn, Rain Rosimannus, Jüri Saar ja Helir-Valdor Seeder.

Riigikogu lõpetas järgmise eelnõu teise lugemise:

Õiguskomisjoni algatatud kohtutäituri seaduse muutmise seaduse eelnõu (80 SE).

Riigikogu lõpetas järgmiste eelnõude esimese lugemise:

Vabariigi Valitsuse algatatud Vabariigi Valitsuse seaduse § 63 muutmise seaduse eelnõu (1 SE). Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg põhiseaduskomisjonile on 10. september kell 12.00.

Vabariigi Valitsuse algatatud riigilõivuseaduse § 105 ja relvaseaduse § 61 muutmise seaduse eelnõu (61 SE). Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg rahanduskomisjonile on 12. juuni kell 10.00.

Vabariigi Valitsuse algatatud eradetektiivinduse seaduse eelnõu (13 SE). Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg õiguskomisjonile on 12. september kell 16.45.

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside