Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu võttis vastu otsuse probleemkomisjoni moodustamise kohta HIVi, AIDSi ja narkomaania ennetustegevuse tõhustamiseks.

Sotsiaalkomisjoni ettepanekul lükati 49 poolthäälega esimesele lugemisel tagasi Riigikogu liikme Eiki Nestori algatatud töötu sotsiaalse kaitse seaduse §-de 8 ja 11 muutmise seaduse eelnõu (58 SE). Tagasilükkamise vastu hääletas 28, erapooletuks jäi 2 Riigikogu liiget. Seega langes nimetatud eelnõu menetlusest välja.

Riigikogu võttis 79 poolthäälega vastu Eesti Reformierakonna, Ühenduse Vabariigi Eest – Res Publica ning Eestimaa Rahvaliidu fraktsiooni esitatud otsuse Riigikogu probleemkomisjoni moodustamise kohta HIVi, AIDSi ja narkomaania ennetustegevuse tõhustamiseks (90 OE). Komisjoni kuuluvad Riigikogu liikmed Andres Herkel (asendusliige Trivimi Velliste), Eiki Nestor (asendusliige Kadi Pärnits), Elle Kull (asendusliige Andres Kork), Kaarel Pürg (asendusliige Marika Tuus), Koit Prants (asendusliige Mai Treial), Leino Mägi (asendusliige Signe Kivi), Nelli Kalikova (asendusliige Avo Üprus), Siiri Oviir (asendusliige Mihhail Stalnuhhin) ning Toomas Tein (asendusliige Rein Aidma).

Komisjoni ülesandeks on HIV, AIDSi ja narkomaania riiklike programmide hetkeseisu uurimine ja ettepanekute tegemine olukorra parandamiseks; programmide, projektide ja välisabi rahaliste ressursside planeerimise ja kulutamise analüüsimine; ennetustegevusega seonduvate seaduste analüüsimine ja muudatusettepanekute tegemine ning vajadusel uute seaduseelnõude koostamine, sh narkootikumide propageerimist keelustava seaduse eelnõu väljatöötamine; riiklike programmide ja jätkusuutlikkuse hindamine pärast programmide lõppemist. Komisjon edastab Riigikogule oma tegevuse lõppemisel aruande. Komisjoni käesoleva koosseisu volitused kestavad alates otsuse jõustumisest üks aasta. Otsuse vastu ei hääletanud ega erapooletuks ei jäänud keegi.

Sotsiaalkomisjoni kui juhtivkomisjoni ettepanekul lõpetati Mõõdukate fraktsiooni algatatud riikliku pensionikindlustuse seaduse §-de 26 ja 61 muutmise seaduse eelnõu (48 SE) esimene lugemine. Muudatusettepanekud tuleb juhtivkomisjonile esitada 7. oktoobriks kella 18.00.

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside