Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikontrolli volitused laienesid kohalikele omavalitsustele.

Riigikogu võttis vastu kaks seadust ja otsuse:

77 poolthäälega võeti vastu Isamaaliidu fraktsiooni ning Vabariigi Valitsuse algatatud Riigikontrolli seaduse ja kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse muutmise seadus (603 SE ja 614 SE), mis laiendab Riigikontrolli majanduskontrolli õigusi kohaliku omavalitsuse üksuste suhtes sõltumata sellest, kas tegu on riigi või munitsipaalvaraga. Riigikontroll hakkab teostama seaduslikkuse, mitte otstarbekuse kontrolli omavalitsuste vara ja vahendite kulutamisel.

80 poolthäälega (1 vastu) võeti vastu valitsuse algatatud tehnilise normi ja standardi seaduse muutmise seadus (604 SE), mis täpsustab õigusaktides standarditele viitamise korda ja mõningaid aspekte standardimiskava koostamise osas.

77 poolthäälega võeti vastu valitsuse esitatud Riigikogu otsus ”Eesti kaitseväe üksuse kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel NATO kiirreageerimisjõudude koosseisus” (629 OE). See näeb ette Eesti mereväe staabi- ja toetuslaeval Admiral Pitka, meeskonnaga kuni 50 kaitseväelast, osalemise 12. maist 2005 kuni 31. märtsini 2006 NATO kiirreageermisjõudude (NATO Response Force) koosseisus ÜRO põhikirja VI ja VII peatükis sätestatud rahu- ja julgeoleku säilitamise või taastamise eesmärgil korraldatavas sõjalises operatsioonis ning rahvusvahelise õiguse üldtunnustatud tavade ja põhimõtetega kooskõlas olevas muus sõjalises operatsioonis.

Riigikogu lõpetas seitsme eelnõu teise lugemise:

põhiseaduskomisjoni algatatud kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse muutmise seaduse eelnõu (607 SE). Eestimaa Rahvaliidu fraktsioon tegi ettepaneku teine lugemine katkestada. Hääletustulemus: 42 poolt, 44 vastu. Ettepanek ei leidnud toetust;

Riigikogu liikmete Väino Linde ja Ain Seppiku algatatud Riigikogu töökorra seaduse muutmise seaduse eelnõu (613 SE); Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon ja Isamaaliidu fraktsioon tegid ettepaneku teine lugemine katkestada. Hääletustulemus: 22 poolt, 52 vastu. Ettepanek ei leidnud toetust;

valitsuse algatatud meresõiduohutuse seaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu (518 SE);

valitsuse algatatud liiklusseaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (617 SE);

valitsuse algatatud riigilõivuseaduse, laeva lipuõiguse ja laevaregistrite seaduse ning liiklusseaduse muutmise seaduse eelnõu (553 SE);

valitsuse algatatud Riigi Teataja seaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (539 SE);

valitsuse algatatud hasartmänguseaduse ja loteriiseaduse muutmise seaduse eelnõu (594 SE).

Riigikogu lõpetas nelja eelnõu esimese lugemise:

valitsuse algatatud Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni 10. detsembri 1982. aasta mereõiguse konventsiooniga ja selle XI osa rakenduskokkuleppega ühinemise seaduse eelnõu (618 SE);

valitsuse algatatud struktuuritoetuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (630 SE);

valitsuse algatatud tööturuteenuste ja -toetuste seaduse eelnõu (611 SE);

valitsuse algatatud kodakondsuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (612 SE).

* * *

Infotunnis vastas peaminister Andrus Ansip küsimustele tuleva aasta riigieelarve, haigushüvituste ja Euroopa Liiduga suhtlemise kohta. Põllumajandusminister Ester Tuiksoo vastas küsimusele suhkrutrahvi kohta. Sotsiaalminister Jaak Aab vastas küsimustele töölepingu seaduse, tervishoiu rahastamise ja aja kasutamise kohta.

Infotunnis esitatud küsimused ja nendele antud vastused ning Riigikogu istungi stenogramm on internetis aadressil:

http://web.riigikogu.ee/ems/plsql/stenograms.form

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside