Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Infotunnis käsitleti 9 teemat . Istungil võeti vastu 1 seadus ja arutati 10 eelnõu.

Infotunnis vastasid ministrid Riigikogu liikmete küsimustele.

Peaminister Juhan Parts vastas Siiri Oviiri küsimusele riigieelarve kooskõlast põhiseadusega, Eiki Nestori ja Ivari Padari küsimustele eelarve ja maksupoliitika, Liina Tõnissoni küsimusele seadusandluse täitmise, Toomas Alatalu küsimusele maavanemate ametisse määramise ja Mihhail Stalnuhhini küsimusele Vabariigi Valitsuse määruse nr 153 muutmise kohta.

Justiitsminister Ken-Marti Vaher vastas Andres Herkeli küsimusele põhiseaduse muutmise kohta.

Keskkonnaminister Villu Reiljan vastas Tiit Mae küsimusele metsavarguste piiramise organisatsiooniliste ja seadusandlike toimingute ja Tunne Kelami küsimusele Muuga sadama tarbeks Prangli saare alt liiva kaevandamise kohta.

Riigikogu ees andis ametivande asendusliige Tiit Niilo.

Peaminister Juhan Parts esines poliitilise avaldusega seoses tuleva aasta riigieelarve seaduse eelnõu üleandmisega Riigikogu menetlusse.

Riigikogu võttis vastu järgmise seaduse:

60 poolthäälega võeti vastu Vabariigi Valitsuse algatatud riigilõivuseaduse § 105 ja relvaseaduse § 61 muutmise seadus (61 SE). Seadus muudab riigilõivuseadust selliselt, et edaspidi on võimalik välisriigi ametliku delegatsiooni või diplomaatilise tava kohaselt sellega võrdsustatud delegatsiooni koosseisu kuuluval isikul või teda saatval isikul saada Politseiameti ühekordne eriluba teises riigis registreeritud relva ning selle laskemoona Eestisse toomiseks ja Eestist väljaviimiseks riigilõivu tasumata. Relvaseaduses täpsustati nende isikute ringi, kellel on õigus eriloa alusel teises riigis registreeritud relva ning selle laskemoona Eestisse tuua ja Eestist välja viia.

Riigikogu lõpetas järgmise eelnõu teise lugemise:

Vabariigi Valitsuse algatatud ühistranspordiseaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (2 SE).

Riigikogu lõpetas järgmiste eelnõude esimese lugemise:

Vabariigi Valitsuse algatatud kemikaaliseaduse § 12 muutmise seaduse eelnõu (104 SE). Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg keskkonnakomisjonile on 8. oktoober kell 18.00.

Vabariigi Valitsuse algatatud teadus- ja arendustegevuse korralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (116 SE). Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg kultuurikomisjonile on 7. oktoober kell 11.00.

Vabariigi Valitsuse algatatud tolliseadustiku muutmise seaduse eelnõu (99 SE). Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg majanduskomisjonile on 8. oktoober kell 18.00.

Vabariigi Valitsuse algatatud riigihangete seaduse muutmise seaduse eelnõu (117 SE). Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg majanduskomisjonile on 8. oktoober kell 18.00.

Vabariigi Valitsuse algatatud korruptsioonivastase seaduse ja palgaseaduse muutmise seaduse eelnõu (98 SE). Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg põhiseaduskomisjonile on 8. oktoober kell 18.00.

Vabariigi Valitsuse algatatud võlaõigusseaduse ja sellega seonduvate teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (85 SE). Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg õiguskomisjonile on 8. oktoober kell 18.00.

Vabariigi Valitsuse algatatud vangistusseaduse muutmise seaduse eelnõu (88 SE). Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg õiguskomisjonile on 8. oktoober kell 18.00.

Vabariigi Valitsuse algatatud kriminaalmenetluse koodeksi, karistusseadustiku ja väärteomenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu (102 SE). Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg õiguskomisjonile on 8. oktoober kell 18.00.

Riigikogu liikmete Olev Laanjärve, Siiri Oviiri ja Ain Seppiku algatatud karistusseadustiku muutmise seaduse eelnõu (84 SE). Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg õiguskomisjonile on 8. oktoober kell 18.00.

* * *

Andres Herkel võttis algatajate – Isamaliidu fraktsiooni – nimel menetlusest tagasi Euroopa Parlamendi valimise seaduse muutmise seaduse eelnõu (112 SE).

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside