Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Ettekandega esinesid õiguskantsler Allar Jõks ning peaminister Juhan Parts.

Ülevaatega õigustloovate aktide kooskõlast Eesti Vabariigi põhiseaduse ja seadustega ning põhiseaduslike õiguste ja vabaduste tagamisest esines õiguskantsler Allar Jõks. Põhjalikumalt käsitles ta oma kõnes täitevvõimu õigusloome, erakondade rahastamise, korruptsioonivastase võitluse, õigusabi kättesaadavuse, lasteõiguste kaitse ja Euroopa Liiduga ühinemise teemat. Riigikogu liikmed esitasid õiguskantslerile hulgaliselt küsimusi.

Olulise tähtsusega riikliku küsimuse ”Eesti Vabariigi seisukohtadest seoses Euroopa põhiseadusliku lepingu arutamisega valitsustevahelisel konverentsil, mis algab 2003. aasta 4. oktoobril Roomas” arutelul pidas ettekande peaminister Juhan Parts. Tema sõnul on valitsus jõudnud järeldusele, et Euroopa tulevikukonvendi pikkade arutelude tulemusena sündinud põhiseadusliku lepingu projekt vastab varem seatud eesmärkidele. Uus leping muudab Euroopa Liidu lepingulise ülesehituse lihtsamaks ja arusaadavamaks, koondades Euroopa Liidu lepingud ühtsesse alusdokumenti. Parts rõhutas, et lepinguga ei muutu Euroopa Liidu põhiolemus ”” Euroopa Liit tegutseb ka tulevikus riikide liiduna ning uus põhiseaduslik leping on leping Euroopa Liidu liikmesriikide vahel.

Parts peatus ka lepingu projekti artiklitel, kus saavutatud tulemus ei vasta täielikult Eesti huvidele ja kus on tarvilik pidada edasisi läbirääkimisi. Iseäranis puudutab see institutsioonide peatükki ja lepingu kolmandat, poliitikaid käsitlevat osa. Kõige tähtsamaks pidas ta liikmesriikide võrdsuse säilitamist, eriti Euroopa Komisjonis. Peaministri sõnul lepiti Nice’s kokku, et kõigil liikmesriikidel peaks olema võrdsel arvul volinikke sõltumata liikmesriigi suurusest. Põhiseadusliku lepingu tekst respekteerib seda põhimõtet, ent siiski luuakse ”hääletavate” ja ”mittehääletavate” volinike kohad, samas otseselt välja ütlemata, et kõigil riikidel tõepoolest saab olema oma volinikukoht. ”Lihtsuse ja läbipaistvuse huvides soovime meie siiski põhimõtte ”üks volinik igast liikmesriigist” selget väljatoomist lepingu tekstis,” rõhutas ta.

Riigikogu liikmed esitasid ka peaministrile palju küsimusi. Fraktsioonide esindajad esinesid läbirääkimiste käigus sõnavõttudega.

Istung lõppes kell 13.13.

 

Tagasiside